Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen (til venstre) og Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg. Foto: Aabenraa Kommune.
Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen (til venstre) og Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg. Foto: Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg har bedt Ankestyrelsen om samtykke til at etablere et arealudviklingsselskab og til at indskyde arealet ved Nørreport i Aabenraa i selskabet uden offentligt udbud.

Ankestyrelsen har afslået anmodningen, og de to parter går derfor ikke videre med planer om et arealudviklingsselskab.

Det skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Partnerskabet blev søsat i foråret 2023 med henblik på at udvikle et areal i Nørreportkvarteret i Aabenraa.

Ankestyrelsens afslag bunder i, at arealudviklingsselskaber typisk er mere komplekse, er arealmæssigt større og har en længere tidshorisont, skriver Aabenraa Kommune.

– I Aabenraa Kommune er vi ærgerlige og overraskede over, at Ankestyrelsen har givet os afslag. Vi tager dog en række gode erfaringer med os i forhold til selskabsdannelse, når vi i fremtiden skal arbejde videre i Nørreportkvarteret og i området Nord for Kilen, som er et udviklingsprojekt af endnu større kompleksitet, størrelse og varighed end Nørreportkvarteret, udtaler Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen (K).

– Nørreport forbinder med sin geografiske beliggenhed gågaden og byomdannelsesområdet nu og i fremtiden, og jeg vil arbejde for, at den kvalitet, der var inde i projektet med Realdania By & Byg i forhold til bygningskulturarv, grønne arealer med mere bibeholdes i det videre arbejde.

Realdania By & Byg er ærgerlige over Ankestyrelsens beslutning, som sætter en stopper for deres engagement i projektet.

– Vi havde set frem til at arbejde med Aabenraa Kommune på at realisere et projekt, der levede op til vores fælles vision om mere byliv, en klar identitet og et stærkt samspil mellem Aabenraas smukke historiske bymidte og den fremtidige udvikling af området Nord for Kilen ved havnen, udtaler Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Der er tale om et mindre areal, hvor der indtil for få år siden lå et større supermarked. I dag er området indrettet med et midlertidigt grønt byrum. Partnerskabet ville udvikle et nybyggeri med en blanding af boliger og andre funktioner.

Samlet ville Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg investere 8-11 millioer kroner i projektet.

– Vi har været bevidste om, at der var tale om et meget lille arealudviklingsprojekt, men med stor betydning for bykvaliteten. Vi er kede af, at vi er ude, men selvfølgelig tager vi Ankestyrelsens afgørelse til efterretning, udtaler Peter Cederfeld