Flere seniorvenlige boliger i landdistrikterne

Forenet Kredit og Landdistrikternes Fællesråd vil sætte turbo på energirenovering og flere seniorvenlige boliger i landdistrikterne.

Det er ikke nemt at opdrive en seniorvenlig bolig i landdistrikterne, og derfor bliver boende i store huse, , som med tiden bliver for vedligeholdelseskrævende. Konsekvensen er, at husene risikerer at forfalde og blive usælgelige.

Samtidig står man i landdistrikterne overfor en presserende udfordring med en stor boligmasse, der har dårlig eller ingen energimærkning overhovedet. Nye krav fra EU indebærer, at boliger fremover skal være grønnere og forbruge langt mindre energi end i dag. Det sætter udfordringen på spidsen.

Det er meldingen i en pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit.

For at vende udviklingen har de gennem projektsamarbejdet ”Grøn Boligrotation i Landdistrikterne” udarbejdet en række konkrete anbefalinger og landsbyguides til, hvordan centrale aktører, herunder investorer, pengeinstitutter, kommuner og ikke mindst landsbyerne selv, sammen kan sætte skub i energirenoveringen af boliger i landdistrikterne og sideløbende kickstarte en boligrotation.

Sidstnævnte skal ske ved at øge udbuddet af attraktive og seniorvenlige boliger, så flere kan blive gamle i deres nærområde, og nye kan flytte ind i de fraflyttede boliger, mener Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit.

– Der er en stor efterspørgsel efter seniorvenlige boliger i landdistrikterne, men mange steder findes de ikke. Det tvinger ofte seniorerne til at blive boende i en for stor og krævende bolig eller flytte til de større centerbyer. Ikke af lyst, men af nød. Derfor er der behov for en bred indsats for at skabe et større udbud af seniorvenlige boliger, så flere kan blive boende i deres lokalområde, udtaler formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Foruden flere seniorvenlige boliger og nye fællesskaber på tværs af generationer, er der behov for en række energiforbedrende tiltag, så flere boliger i landdistrikterne bliver mere energivenlige, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit.

– Omkring 70 procent af husstandene i landkommunerne har ikke et energimærke. Det er markant flere end i andre kommunetyper. Derudover har landkommunerne også den største andel af husstande med de dårligste energimærker. Det er derfor vigtigt, at boligejerne får den nødvendige hjælp og vejledning, så man sikrer, at boligerne lever op til fremtidige energikrav og standarder, udtaler formand for Forenet Kredit, Michael Demsitz.

Projektet har undervejs inddraget tre pilotlandsbyer; Givskud i Vejle Kommune, Asaa i Brønderslev Kommune og Ejby i Lejre Kommune, som har bidraget til at målrette anbefalingerne til andre landsbyer, der drømmer om at skabe en borgerdrevet grøn boligrotation. Her gives blandt andet konkrete råd til, hvordan man fremmer samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og myndigheder i byggeprocessen.

Grøn Boligrotation består af fem udgivelser: En publikation med konkrete anbefalinger til centale aktører, en vejledningspublikation, som bygger på dialogen med pilotlandsbyerne, samt tre landsbyguides.

Grøn Boligrotation i Landdistrikterne består af fem udgivelser

Anbefalinger

Vejledning

Landsbyguide: Ejby

Landsbyguide: Asaa

Landsbyguide: Givskud

Kilde: Landdistrikternes Fællesråd.