AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Byrådet i Køge godkendte tilbage i 2016 en masterplan for Køge Nord, og i 2019 vedtog politikerne en revideret udgave af masterplanen.

I området omkring Køge Nord Station skal der bygges 1.600 boliger. Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplaner for de første 300 boliger vest for fredskoven, og lokalplanen for yderligere 50 boliger i Køge Nord Skovby kan snart være på vej.

Fonden for Billige Boliger har nemlig indgået aftale med Køge Kommune om et samarbejde med henblik på at skabe endnu et byggefællesskab i kommunen.

– Vi har jo være med til at starte Fællesbyg Køge Kyst, et andet byggefællesskab i Køge, og på baggrund af det har vi tænkt os, at vi vil prøve at udbrede konceptet og afprøve nogle nye former. Men som grundform synes vi, at byggefællesskaber er spændende, siger projektchef Mikkel Schlægelberger fra Fonden for Billige Boliger til Dansk Byudvikling.

De kommende boliger etableres som andelsboliger, og i første omgang er det planen, at seniorer skal udgøre målgruppen for boligerne, fortæller Mikkel Schlægelberger.

Boligerne fordeles i rækker, så de danner to “trelængede gårde”. Der etableres grønne udearealer med små terrasser til de enkelte boliger, mens de indre gårdrum og omkringliggende grønne arealer bliver fællesarealer. Desuden skal der bygges et fælleshus og et orangeri.

Ti boliger opføres som lejligheder eller som rækkehuse i to plan, mens 40 boliger opføres som rækkehuse i ét plan.

– Ud fra et arrangement, vi afholdt i går (tirsdag den 19. marts, red.) samt yderligere to informationsarrangementer, har vi fået en indikation på, at det er dét, der er interesse for, siger Mikkel Schlægelberger, som i det hele taget melder om overraskende stor interesse for projektet.

– På de to første informationsarrangementer var der fuldt booket, så vi var nødt til at lave et nyt arrangement.

– Og der kom vel over 30 mennesker til “åben grund” i går (tirsdag den 19. marts, red.). Det var et meget flot fremmøde i forhold til, hvad jeg havde forventet.

Boliger i forskellige i størrelser

Omkring halvdelen af 25 kommende boliger bliver størrelsesmæssigt mellem 60 og 85 kvadratmeter store, mens de øvrige 25 boliger bliver mellem 110 og 115 kvadratmeter store.

Priserne på de kommende boliger vil Mikkel Schlægelberger endnu ikke komme med et bud på.

– Beboerne skal jo være med til at definere projektet, understreger han.

– Vi har ikke valgt en entreprenør endnu, og vi er ved at forhandle med kommunen om grundprisen. Det er jo væsentlige faktorer i forhold til at kunne sammensætte en pris, fortæller Mikkel Schlægelberger og oplyser, at når de forskellige forhold forventeligt er faldet på plads om et par måneder, vil man mere præcist kunne fastsætte priserne.

Hvis alt går efter planen kan de nye boliger stå klar i sommeren 2026. Før spaden kan stikkes i jorden skal der udarbejdes en ny lokalplan for projektet. Den forventes at blive endeligt vedtaget i april 2025.

– Først derefter vil vi kunne gå i jorden med byggeriet. Så det er omkring sommeren 2025, at vi forventer at kunne gå i gang, og så tror vi på, at boligerne vil kunne bygges på omkring et års tid, hvis alt går vel, fortæller Mikkel Schlægelberger.

– Hvis vi er så heldige, at vi får samlet en gruppe, og det hele klapper, så er det vores forhåbning, siger han.

En kommende lokalplan vil dække et område, der strækker sig over cirka 4,6 hektar, hvor flere boliger kan være på vej.

Køge Kommune vil nemlig også udbyde byggeretter til individuelle parceller eller en storparcel til i alt 60-90 boliger i form af rækkehuse og lejligheder i etagebyggeri i op til to etager på de resterende arealer vest for fredskoven.

Derudover står Plushusene bag et bofællesskab med 225 boliger i Køge Nord, ligesom FSB efterhånden er ved at være klar med et projekt med 42 familieboliger.

Om Fonden for Billige Boliger

Fonden for Billige Boliger er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand. Fonden har ingen kapitalejere, og overskuddet bruges til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri.

Fonden blev stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen i forbindelse med daværende overborgmester i Københavns Kommune, Ritt Bjerregaards, program for billige boliger. Fondens virksomhed er dog ikke begrænset til København.

Selskabet for Billige Boliger varetager Fondens opgaver vedrørende billige boliger, herunder opgaver for bygge- og bofællesskaber samt byggeri i eget regi med henblik på salg i forprojekt og byggeforretningsførelse for andre aktører.

Aktuelt forhandler fonden også med Frederiksberg Kommune om et projekt på Søndre Fasanvej. Projektet skal fungere som et pilotprojekt for kommunen, der gerne vil opbygge erfaring med byggefællesskaber, inden kommunen skal udvikle hospitalsgrunden.

Kilde: Fonden for Billige Boliger.