Frederiksberg Kommune vil sælge grund til byggefællesskab

Frederiksberg Kommune vil sælge en grund på Søndre Fasanvej til et byggeselskab, som i samarbejde med Fonden for Billige Boliger skal bygge seniorboliger.

Søndre Fasanvej 26 har af flere omgange været udset til ny boligbebyggelse. I 2017 blev ejendommen tilskødet Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), der ville opføre et etageboligbyggeri i fire etager med 16 lejligheder og et samlet areal på 1.480 kvadratmeter inklusive en tagetage.

Projektet var tegnet af ONV Arkitekter, og der blev givet byggetilladelse til projektet i 2018, men det kunne ikke opføres inden for maksimumbeløbet for støttet byggeri, så FFB måtte opgive projektet. Den 1.650 kvadratmeter store grund blev derefter tilbageskødet til Frederiksberg Kommune.

Siden efteråret 2021 har kommunen i stedet været i dialog med Fonden for Billige Boliger. Fonden har gennemgået FFB’s daværende projekt og vurderer, at de kan købe grunden på Søndre Fasanvej til opførelse at et tilsvarende projekt som ustøttede andelsboliger med kommunal garanti og med etablering af et byggefællesskab. Det fremgår af dagsordenen til et møde i Magistraten den 20. juni 2022.

Fondens datterselskab Kuben Byg skal varetage bygherrerollen i samarbejde med byggefællesskabet og stå for byggeriet af de nye boliger. Arkitektfirmaet Mangor & Nagel har udarbejdet nogle indledende skitser for projektet.

Andelsboligprojektet vil være baseret på de erfaringer, som Fonden for Billige Boliger har fået i forbindelse med et allerede opført byggefællesskab i Køge Kyst. Her var fondens rolle at facilitere selve udførelsen af byggeriet, herunder være kontraktholder for arkitekt og entreprenør i samarbejde med byggefællesskabet.

Fonden vil tage initiativ til at samle en gruppe borgere på Frederiksberg og hjælpe dem med at etablere et byggefællesskab med henblik på at opføre en ny bygning med cirka 15 seniorboliger samt fælles- og udearealer.

Forvaltningen i Frederiksberg Kommune vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen får erfaring med byggefællesskaber, inden kommunen fra 2027 skal udvikle hospitalsgrunden.

Kommunen har ikke tidligere anvendt muligheden for at stille kommunegaranti til opførelse af private andelsboliger, men forvaltningen anbefaler, at det bliver gjort i denne sag, fordi der generelt etableres meget få nye andelsboligforeninger på Frederiksberg, og fordi kommunen ønsker erfaring med etablering af andelsboliger som byggefællesskaber, fremgår det af dagsordenen.