Udviklingsplan for Frederiksberg Hospital er vedtaget

Frederiksberg Kommune vil løbende frasælge deletaper på hospitalsgrunden, hvor der over de kommende 10-15 år skal etableres op mod 1.200 nye boliger.

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg vedtog i enstemmighed mandag den 4. december 2023 udviklingsplanen Gro det nye af det gamle for hospitalsgrunden, som kommunen i 2021 købte af Region Hovedstaden for 771 mllioner kr. Udviklingsplanen omfatter et areal på 141.600 kvadratmeter.

Effekt har i samarbejde med Arkitema, Cowi, Gemeinschaft og Creator Projects skabt udviklingsplanen med udgangspunkt i den oprindelige vision for udvikling af området.

– Det her er et projekt for hele byen, og det afspejler planen også. Den sætter retning for udviklingen på en måde, der viser maksimal respekt for historien og for borgernes mange ønsker, samtidig med at den tegner konturerne af et moderne og spændende område med fokus på bæredygtighed og masser af fællesskaber og oplevelser, udtaler Frederiksberg Kommunes borgmester Michael Vindfeldt (S) i en pressemeddelelse.

I planen vil omkring 80 procent af den eksisterende bygningsmasse blive bevaret. Det svarer til 66.700 kvadratmeter. Derudover tilføres 79.800 kvadratmeter nybyggeri, så det samlede etageareal når op på 146.500 kvadratmeter. Der vil blive bygget i 1-6 etager, hvor hovedvægten lægges på byggeri i 3,5-4,5 etager.

Det forventes, at der bliver etableret mellem 1.000 og 1.200 boliger, hvoraf 25 procent skal være almene boliger. Nogle af de kommende boliger kan etableres som ungdomsboliger både i eksisterende og ny bebyggelse.

Udviklingsplanen rummer desuden en boligsammensætning med cirka 19.000 kvadratmeter til mindre boliger i form af private ungdoms- og ældreboliger.

Boligerne etableres i såkaldte ”minikvarterer” og klynger. Et minikvarter består af 100-200 boliger, og en klynge består af 30-50 boliger. Klyngerne organiseres i en række gårdlaug, som hører under en større bykvartersforening. Alle klynger består altid af minimum ét eksisterende hus, fremgår det af udviklingsplanen.

I alt etableres 92.500 kvadratmeter boliger, 24.500 kvadratmeter offentlige funktioner og 16.500 kvadratmeter erhverv, mens 13.000 kvadratmeter eksisterende funktioner i området bevares.

Endeligt etableres en park på 11.000 kvadratmeter, og 80 procent af områdets eksisterende træer bevares, mens planen sigter mod, at biodiversiteten i området forøges. Frederiksberg Kommunes politikker om bynatur og biodiversitet angiver, at alle borgere skal have et parkområde inden for en afstand af 300 meter.

Udviklingen af området opdeles i deletaper, som Frederiksberg Kommune løbende vil frasælge med henblik på at få dækket kommunens udgifter til købet af ejendommen og projektudviklingen.