Bestyrelsesformand i ADP, Christian Herskind, administrerende direktør i ADP, Rune D. Rasmussen, administrerende direktør i Fredericia Shipping, Klaus G. Andersen og area manager i Fredericia Shipping, Amalie Laigaard Andersen. Foto: PR.
Bestyrelsesformand i ADP, Christian Herskind, administrerende direktør i ADP, Rune D. Rasmussen, administrerende direktør i Fredericia Shipping, Klaus G. Andersen og area manager i Fredericia Shipping, Amalie Laigaard Andersen. Foto: PR.

Fredericia Container Terminal vil være den mest effektive, bæredygtige og digitale terminal i Danmark og blandt de førende i Nordeuropa. Med det følger samtidig millioninvesteringer i effektivisering, digitalisering og bestræbelser på omstilling til en CO2-neutral terminal i 2030 – investeringer, der følger efter de allerede igangsatte investeringer i udvidelsen af Fredericia Havn. Det skriver parterne i en pressemeddelelse.

Etableringen af et nyt selskab ligger i forlængelse af et mangeårigt tæt samarbejde mellem ADP og Fredericia Shipping. Med selskabet indgår de to parter en længerevarende kontrakt på drift og kommerciel udvikling af containerforretningen, lyder det i meddelelsen.

Selskabet Fredericia Container Terminal etableres i direkte forlængelse af den netop godkendte havneudvidelse, hvor containerterminalens areal fordobles til i alt 150.000 kvadratmeter, hvor der etableres landstrømstilslutning, ligesome kraner og andet udstyr elektrificeres.

Fredericia Container Terminal kobler fra starten terminalen på havnen med Taulov Container & Rail Terminal og får dermed i første fase et samlet areal på mere end 200.000 kvadratmeter.

Fredericia Shipping har siden 1998 været operatør af containerforretningen på Fredericia Havn, og har dermed stået bag udviklingen af en effektiv og konkurrencedygtig containeraktivitet.

– Etableringen af det nye selskab skal ses i lyset af de senere års udvikling, hvor containermarkedet har flyttet sig positivt i vores retning, og hvor Fredericia Havn har fået en større og større betydning. Containermængder, som traditionelt er blevet kørt med lastbil til og fra Hamburg og Bremerhaven er de seneste år i stigende grad blevet flyttet over til søgående feeder transport til og fra Fredericia, siger Klaus G. Andersen, administrerende direktør i Fredericia Shipping.

Efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de nordeuropæiske havne har været stærkt stigende i takt med den stigende efterspørgsel efter klimavenlige transportløsninger. Fredericia Havn er koblet på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven og Antwerpen med flere ugentlig anløb fra forskellige rederier.

– Fredericia skal deltage i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en stærk lokal samarbejdspartner, samt den kommende havneudvidelse, så både arealer, sikkerhed og logistik kan følge med de øgede containermængder. Med det nye selskab får vi netop et forpligtende og tæt samarbejde i udviklingen af containerforretningen. Vi har i de senere år set, at containermarkedet har flyttet sig i retning af vores transportkorridor med havn og dry port, og med vores nye selskab kan containerforretningen vækste i årene fremover, siger Rune D. Rasmussen, administrerende direktør i ADP.

Fredericia Havn er ikke alene Danmarks næststørste containerhavn men samtidig også den første containerterminal med direkte jernbanekobling mellem baglandsterminal og havnen.