Politikere vil have arkitektkonkurrence om ny skole i Fredericia

Et politisk udvalg anbefaler at bygge en nye skole på Indre Ringvej fremfor at renovere to eksisterende skolebygninger på Kirstinebjergskolen. Der forudsættes en arkitektkonkurrence.

Et såkaldt §17, stk. 4 udvalg for Fremtidens Skole i Fredericia har gransket mulighederne for at udvikle bygningsmassen på skoleområdet.

Især har udvalget kigget på fordele og ulemper ved at bygge en ny skole frem for at renovere henholdsvis Kirstinebjergskolen på Indre Ringvej og Kirstinebjergskolen på Havepladsvej.

Efter fire måneders arbejde har udvalget præsenteret deres anbefalinger. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

– Efter en grundig proces, hvor vi har fået gode input fra de relevante parter, er vi nået frem til, at vores anbefaling er at bygge en ny skole i stedet for at renovere de to bygninger på Havepladsvej og Indre Ringvej. Samtidigt anbefaler vi, at den bedste fremtidige løsning for Frederiksodde Skole afdeling B er en placering sammen med den nye skole, fortæller Kirsten Hassing Nielsen (K), formand for §17 stk. 4 Fremtidens Skole.

Udvalget foreslår, at der arbejdes videre med en totalentreprise og et omvendt udbud. Det anbefales, at der i processen bliver indtænkt en arkitektkonkurrence. Skolen skal efter planen stå klar i 2030.

Udvalget anbefaler, at den nye skole finansieres inden for det afsatte beløb til skolerenovering på 227 millioner kroner.

Udgiften til bygning af ny skole vil samlet set kunne holdes inden for de afsatte midler til renovering af skoler, forudsat at beløbet fastholdes frem til 2030. Dog vil beløbet blive samlet i 2027-29, hvor det vil være nødvendigt at tilpasse investeringsoversigten for at overholde den nuværende anlægsramme.

Det vil kunne ske gennem fremrykning og udskydelse af øvrige anlægsprojekter samt forskydning af det uudnyttede politiske råderum under anlægsrammen.

Renovering af Afdeling Skjoldborgvej fremrykkes, så den færdiggøres inden påbegyndelse af nyt skolebyggeri.

Renoveringen i Erritsø skoledistrikt bliver udskudt i forhold til den nuværende plan, men renoveringen forventes færdiggjort tidligere på grund af en mere komprimeret tidsplan.