Frederiksberg Kommune venter utålmodigt på Start-up City

Start-up City er udviklet af Kom-Kbh, Jesper Buch og kontorfællesskabet Soho. Lokalplanen blev vedtaget i 2018, men grunden ligger fortsat øde hen.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Kommunalbestyrelsen vedtog i slutningen af 2018 lokalplanen for det storstilede projekt Start-up City på Finsensvej 12, hvor der dengang lå et tidligere posthus, som nu er nedrevet.

Projektet er udviklet i samarbejde mellem ejendomsudvikleren Kom-Kbh, Jesper Buch og kontorfællesskabet Soho, som dengang meldte ud, at man var i fuld gang med at finde en eller flere investorer til byggeriet.

Men ifølge FrederiksbergLIV ligger grunden stadig ubebygget hen.

“Arbejderne er meldt påbegyndt, men projektet står rigtig nok stille p.t. Frederiksberg Kommune kan ikke udnytte grunden midlertidigt til andet formål, da den er privatejet. Det er således op til grundejer at igangsætte projektet.

By-, Byggeri og Ejendomme er dog i løbende dialog med grundejer og har i den sammenhæng bedt om at blive holdt orienteret om status for byggeriet – herunder om hvornår byggeriet ‘for alvor’ går i gang”, skriver Frederiksberg Kommune i en mail til lokalmediet.

Projektet omfatter blandt andet boliger, hotelværelser, kontor- og arbejdsstationer, madboder, caféer og restauranter, konferenceog undervisningsfaciliteter og en stibro. Schmidt, Hammer og Lassen har udarbejdet skitseprojektet, mens landskabsarkitekt Marianne Levinsen har stået for byrum, tagterrasser og beplantning.

Den planlagte bebyggelse omfatter en fem etager høj karré, mellembygning og et 13 etager højt tårn, der formes af bygningsvolumener over to-tre etager som forskydes og forsættes både vandret og lodret.

Ambitionen for Start-up City er at blive et sted, hvor iværksættere og mindre virksomheder tilbydes optimale rammer omkring deres opstart ved at blande kontorfaciliteter, konferencefaciliteter og små boliger med diverse service- og rådgivningsfunktioner.

I det 13 etager høje tårn skal der etableres cirka 80 boliger og cirka 51 hotelværelser som alle skal have et gennemsnitligt areal på 17 kvadratmeter. Dog vil tre af lejligheder være mellem 170 og 215 kvadratmeter store. De er tiltænkt mentorer og gæsteundervisere. Samlet vil bolig- og hoteldelen udgøre 6.150 kvadratmeter af det samlede etageareal.

Samlet omfatter projektet 10.350 kvadratmeter erhverv, 4.125 kvadratmeter boliger og 2.025 kvadratmeter hotel. Erhvervsdelen skal blandt andet rumme 550 arbejdsstationer med en kombination af storrum og cellekontorer, der varierer i størrelse. Arbejdsstationerne skal både bruges af iværksættere, der bor i bygningen, og af iværksætte udefra.