Et af de formentlig største private solcelleanlæg på Frederiksberg er sat i drift på Frederiksgården med 305 lejemål.

Anlægget til 2,1 millioner kroner producerer nu omkring en tredjedel det fælles elforbrug i ejendommen på Rådmand Steins Allé.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Peter Jahn & Partnere, der er byggeteknisk rådgiver på projektet.

– Som en meget stor ejendom i hovedstaden har vi længe lagt os i selen for at tage aktivt del i den grønne omstilling med bæredygtige initiativer, udtaler Flemming Brank, bestyrelsesformand for Frederiksgården.

– Solcellerne har dog krævet lidt økonomisk tilløb, fordi vores bygninger er tilbage fra 1959. Derfor har vi måttet udbedre andre ting først – til gengæld kan vi nu tage gennemprøvet og effektiv teknologi i brug til gavn for beboere og klima.

Frederiksgårdens boliger er forbeholdt ældre samt enlige i alle aldre. Ejendommen har også investeret i energirenoveringer, led-belysning og i et grønt tag, hvor der indsamles regnvand, som genanvendes i fællesvaskeri og springvand.

Og så har bebyggelsen, som administreres af advokat Pernille Høxbro, for længst opstillet ladestandere til elbiler og etableret arealer med vild natur til gavn for biodiversiteten.

Det nye solcelleanlæg leverer strøm til fælles belysning inde og ude, til elevatorer og ikke mindst til fællesvaskeriet og køkkenet i Frederiksgårdens beboerrestaurant. Solcellerne er selvrensende, så de løbende optimerer produktionen af el.

Anlægget har en effekt på 56 kilowatt, hvilket svarer til det årlige, fulde forbrug i knap 30 typiske hovedstadslejligheder med to beboere eller til godt og vel en tredjedel af det fælles el-forbrug i Frederiksgården.

– 35 procent i selvforsyningsgrad er tæt på det optimale, fordi produktionen fra et solcelleanlæg dykker, når det er overskyet eller helt mørkt. Anlægget sparer klimaet for 11 tons CO2 hvert år, og med de nuværende elpriser vil investeringen være tjent hjem på syv-ti år – og anlæggets forventede levetid er 25, måske 40 årsiger projektleder Henrik Trustrup Andersen fra Peter Jahn & Partnere, som er byggeteknisk rådgiver for især boligejendomme i hovedstadsområdet.

– Masser af ejendomme kunne gøre det samme som Frederiksgården, og vi håber, at projektet kan inspirere andre. Det er forskelligt, om kommuner hjælper solcelleprojekter på vej, men i år giver København for eksempel tilskud til, at ejendomme kan få undersøgt, om solceller giver mening.

Københavns Kommune har også udarbejdet et digitalt kort, så det er muligt at se, hvor velegnede tagene over en ejendom er til solceller. Det afhænger eksempelvis af hældningen på taget, hvor højt taget ligger i forhold til for eksempel naboejendomme, og selvfølgelig af hvor meget taget vender mod syd.

Lovgivningen gør det i praksis næsten umuligt at forsyne de enkelte lejligheder i en ejendom med strøm. Men hvis reglerne bliver ændret, har Frederiksgården mulighed for at etablere solceller på flere tagflader og dermed øge den samlede produktion.

Frederiksgården har også undersøgt, om flere solceller kunne kombineres med et batterianlæg, der lagrede overskydende strøm. Foreløbig er teknologien ifølge Henrik Trustrup Andersen dog meget kostbar, ligesom regler om brandsikkerhed gør en batteriløsning vanskelig.

På landsplan kommer omkring seks procent af det samlede elforbrug i øjeblikket fra solceller ifølge Energistyrelsen.

Solcelleanlæg på Frederiksgården på Frederiksberg

· Taganlæg med 160 selvrensende solcellepaneler a 405 watt samt invertere (i drift januar 2024)

· Effekt: 56 kilowatt – svarer til 35 procent af ejendommens fælles elforbrug

· Klimagevinst: 11 tons CO2 om året

· Entreprenør: Phønix Tagenergi

· Rådgiver: Peter Jahn & Partnere

· Ejendomsadministrator: Advokat Pernille Høxbro

· Investering: 2,1 millioner kroner inklusive elarbejde, statikberegninger og udskiftning af tagpap

· Forventet tilbagebetaling: Syv-ti år med nuværende elpriser (april 2024)

· Andre klimatiltag på ejendommen: Genanvendelse af regnvand, ladestandere til elbiler, led-belysning og arealer med vild natur (biodiversitet)