Skybrudstunnel under København er boret færdig

Den sidste del af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er boret færdig. Skybrudstunnelen forventes dog først helt klar til brug i 2026.

I de seneste godt tre måneder har kæmpeboremaskinen Sigrid boret sig 702 meter gennem undergrunden fra Kalvebod Brygge og frem til Halmtorvet i København.

Det er sket som led i byggeriet af den 1,3 kilometer lange Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Gammel Kongevej til Kalvebod Brygge.

Tunnelen udgør og en central del af skybrudssikringen af det østlige Frederiksberg og Vesterbro.

Det skriver Hofor i en pressemeddelelse.

Tunnelen er boret 18-20 meter nede i undergrunden under veje, jernbanespor og hele Kødbyen samt meget tæt på Metro-linjen. Undervejs har boremaskinen fået skiftet tænder og andre reservedele ni gange. Det er sket med hjælp fra erhvervsdykkere, som har arbejdet under tryk inde i borehovedet for at holde det omgivende grundvand ude.

– Sigrid – og holdet bag – har leveret en afgørende sejr i kampen for at beskytte byen mod oversvømmelser efter skybrud og massiv regn i fremtiden. Men klimaforandringerne giver mere vand end vi kan forestille os, så selvom denne tunnel kan rumme alt det skybrudsvand, der lå i Istedgade efter skybruddet i 2011, er der brug for flere løsninger, hvis byen skal fungere, når det regner så kraftigt, siger administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen fra Hofor.

Skybrudstunnelen er dog meget vigtig for klimatilpasningen af både København og Frederiksberg.

– For når Kalvebod Brygge Skybrudstunnel står endelig klar i 2026, får den meget stor betydning for byens borgerne og brugere, især folk på det østlige Frederiksberg og Vesterbro. Den beskytter værdier og skaber øget tryghed, fordi den er med til at gøre områderne robuste over for skybrud, sagde Henrik Bay, administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning i sin tale ved Sigrids ankomst til Halmtorvet.

Entreprenørerne, der sammen med Sigrid har udført tunnelborearbejdet, var også glade for det veloverståede borearbejde.

– At bore en tunnel på en strækning med så stor kompleksitet er en krævende opgave, som vi er glade for og stolte over at have løst sammen med vores belgiske partner SMET. Nu ser vi frem til at løse de næste opgaver, nemlig tilslutning af kloakoverløb, aflukning af de store arbejdsskakte og forarbejdet til pumpestationen på Kalvebod Brygge, sagde Bjarki Finnbogason, områdedirektør i NCC.

Istedgade fyldt med vand

Ifølge Hofor er Kalvebod Brygge Skybrudstunnel en meget vigtig brik i de flere hundrede løsninger, som skal sikre Frederiksberg og København mod oversvømmelser som følge af skybrud og kraftig regn.

Tunnelen, der er op til tre meter i diameter, kan i sig selv opbevare 10.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til at der står vand i en meters højde gennem Istedgade.

Overskydende vand fra kloakkerne kan dermed vente i tunnelrøret, indtil der er plads på rensningsanlægget, så man i langt de fleste regnskyl undgår at lede vandet ud i havnen.

20 kubikmeter vand i sekundet

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i profil under byen. Illustration: Hofor.
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i profil under byen. Illustration: Hofor.

Kun i de mest ekstreme skybrudstilfælde vil vandet blive pumpet op fra tunnelen og direkte ud i havnen via en pumpestation på Kalvebod Brygge.

Det vil i så fald ske under vandoverfladen og med en hastighed på 20 kubikmeter vand i sekundet. Og det vil kun ske for at undgå at det samme vand presser sig op i gaderne og oversvømmer både det østlige Frederiksberg og Vesterbro som det skete i 2011.

Inden tunnelen bliver taget i brug, forventer forsyningsselskaberne at kunne vise tunnelen frem helt tæt på.

Fakta om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

  • Kalvebod Brygge Skybrudstunnel bliver 1,3 kilometer lang og skal være færdig i 2026
  • Tunnelrørene løber 18-20 meter nede i jorden og har en indvendig diameter på op til tre meter
  • Tunnelen kan i sig selv opbevare 10.000 kubikmeter skybrudsvand, svarende til at fylde hele Istedgade med vand i næsten en meters højde. Når der igen er plads på renseanlægget, kan det blive pumpet videre. Dermed undgår man i de fleste skybrudssituationer at lede vand ud i havnen
  • Tunnelen og en tilhørende pumpestation ved Kalvebod Brygge kan lede 20 kubikmeter vand væk fra byen – i sekundet.
  • Første etape af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel blev boret af maskinen “Signe” i første halvdel af 2023- på strækningen fra Gammel Kongevej til Halmtorvet (i alt 535 meter).
  • Det er Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og Frederiksberg Forsyning, der anlægger tunnelen
  • NCC/SMET er entreprenør på projektet
  • Niras er rådgiver på projektet

Kilde: Hofor.