Greve Kommune vil sælge tre erhvervsgrunde

Greve Kommune vil sælge tre erhvervsgrunde på Greve Main 39 og inviterer i den forbindelse til markedsdialog.

Greve Kommune planlægger salg af tre erhvervsejendomme på Greve Main 39. Derfor inviterer kommunen til en forudgående markedsdialog.

“Det er Greve Kommunes ønske at inddrage potentielle købere, investorer og andre relevante markedsaktører i overvejelserne om, hvordan det planlagte salg af Greve Main 39 kan optimeres. Den påtænkte markedsdialog er således møntet på at indhente viden og indsigt til at forbedre salgsprocessen og sikre, at grunden bliver solgt under de bedst mulige vilkår og til markedsprisen”, skriver Greve Kommune.

Der afholdes en markedsdialog for potentielle tilbudsgivere om det påtænkte salg i uge 44 og potentielt primo uge 45.

Møderne vil foregå ved Greve Rådhus på Rådhusholmen 10 eller alternativt via Teams, oplyser kommunen.

Læs mere om grundene og dialogmøderne her.

Om dialogmøderne

Af hensyn til mødets planlægning bedes interesserede deltagere tilmelde sig med angivelse af hvilke personer, der ønsker at deltage.

Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til Rikke Lethare Nielsen, rln@greve.dk snarest muligt og seneste den 1. november 2023.

Kilde: Greve Kommune.