Lokalplanen for omkring 50 nye rækkehuse ved Boestholtvej i Klakring i Juelsminde er godkendt. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Lokalplanen for omkring 50 nye rækkehuse ved Boestholtvej i Klakring i Juelsminde er godkendt. Illustrationsplan fra lokalplanen.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har godkendt en lokalplan for et 26.000 kvadratmeter stort område ved Boestholtvej i Klakring i den vestlige del af Juelsminde. Her skal der efter planen bygges omkring 50 nye rækkehuse.

– Det er en lokalplan, der er udarbejdet efter ønske fra en privat udvikler, sagde Ove Kjærskov Nielsen (O), formand for Udvalget for Teknik & Miljø, på kommunalbestyrelsesmødet, hvor lokalplanen blev endeligt godkendt.

Arealet ligger i landzone, og det anvendes aktuelt til landbrugsformål.

I forbindelse med den offentlig høring af lokalplanforslaget kom der tre høringssvar, hvor et af svarerne gik på, at det nye boligområde vil medføre øget trafik på Klakringvej og Boestholtvej.

– Til det kan jeg lige nævne, at vi i Udvalget for Teknik & Miljø har Boestholtvej på listen over de veje, vi har prioritetet til at skal have udført en sideudvidelse i 2022, sagde Ove Kjærskov Nielsen på kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2022.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Boestholtvej, og der etableres tre boligveje ind i området med vendemulighed for enden.

LÆS OGSÅ: Disse danske byer vokser mest

De nye boliger opføres som række-, kæde- og dobbelthuse. Det er intensionen, at området inddeles i tre boligklynger. Hver boligklynge tiltænkes at rumme mellem 13 og 18 boliger. Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse i maksimalt to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.

Hver enkelt grund skal være mindst 300 kvadratmeter stor, hvor den enkelte grunds andel af fællesarealer kan indgå i beregningen af grundstørrelsen.

“Bebyggelsens facader skal udføres som blank murværk i tegl, der eventuelt vandskures eller pudses, eller udføres med træbeklædning”, fremgår det af lokalplanen.

Foruden de nye boliger giver lokalplanen også mulighed for, at der kan opføres et fælleshus for områdets beboere.

Ifølge de offentlige registre ejes området, hvor de nye rækkehuse skal bygges, af selskabet Skou Familien Drift. Selskabet ejes af Knud og Erik Skou, som i 2018 solgte seks XL-Byg-centre.