Havneområdet i Juelsminde kan se frem til en række større investeringer i de kommende år. Blandt andet et nyt havnetorv og bedre sammenhæng mellem havn og by. Foto: Hedensted Kommune.
Havneområdet i Juelsminde kan se frem til en række større investeringer i de kommende år. Blandt andet et nyt havnetorv og bedre sammenhæng mellem havn og by. Foto: Hedensted Kommune.

Juelsminde skal tiltrække flere turister, samtidig være en mere attraktiv by at drive virksomhed og bosætte sig i. Det er de overordnede formål med byens storstilede udviklingsplan, som nu kan realiseres, efter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at investere 30 millioner kroner i at styrke turismen i havnebyen, der ligger ved den nordlige ende af Vejle Fjord. Det skriver Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen melder sig klar til at medfinansiere planens projekter med i alt 18 millioner kroner.

– Juelsminde er allerede i dag en af Danmarks mest populære destinationer for blandt andet sejlere, og området tiltrækker også mange tusinde turister og sommerhusgæster hvert år. Men byen har stadigt et betydeligt, uforløst potentiale, som vi nu kan tage et stort skridt mod at få realiseret ved at investere i havneområdet og Storstranden. Det kan forlænge sæsonen og dermed bidrage til en positiv, langsigtet udvikling i Juelsminde, udtaler Ole Vind (V), borgmester i Hedensted Kommune.

Arkitektkonkurrence skyder plan i gang

Lokale ønsker og Juelsmindes særlige maritime miljø er ifølge kommunen afsættet for udviklingsplanen, der igangsættes med en arkitektkonkurrence.

Arkitektkonkurrencen skal sikre, at udviklingsplanens mange delelementer supplerer hinanden, så der opnås en samlet og sammenhængende udvikling af Juelsminde, forklarer Kasper Glyngø, der sidder i bestyrelsens for Juelsminde Havn & Marina.

– For et halvt år siden lagde vi sidste hånd på Juelsmindes udviklingsplan, og allerede nu kan vi komme i gang med at føre den ud i livet. Det er en enestående mulighed for byen, fordi vi nu rent faktisk har midlerne til at gå i gang. Første skridt bliver at finde ud af, hvordan havnetorvet skal udformes. Her tager vi afsæt i de mange gode lokale input samtidig med, at vi får ekspertbistand til at sikre den helt rigtige sammenhæng og udvikling mellem bykernen, havnemiljøet og Storstranden.

Udover de konkrete investeringer i et nyt havnetorv og rekreative faciliteter skal projektet være med til at fremme private investeringer i havneområdet. Her er det planen, at der skal gives mulighed for at bygge i nye byggefelter. Der lægges op til, at der bliver mulighed for at etablere eksempelvis ferieboliger, restauranter eller detailhandel, som kan styrke oplevelsesmulighederne omkring et nyt havnetorv.

Det er Juelminde Havn & Marina, der ejer arealerne på havnen i byen med godt 4.000 indbyggere.

– Det maritime miljø på havnen er en meget vigtig del af Juelsmindes identitet og charme. Det skal vi fastholde og udvikle i de kommende år i et tæt samarbejde med både eksisterende erhvervsdrivende og nye investorer, udtaler formand for Juelminde Havn & Marina, Jonas Nonbo.

Fakta om projektet

Juelsminde Havn & Marina har hvert år cirka 10.000 gæstebåde og blev i 2022 kåret til Årets Havn af Danske Tursejlere.

Hedensted Kommune havde sidste år cirka 422.000 overnatninger på kommuneniveau, heraf ligger langt de fleste overnatninger i sommerhusområderne i Juelsmindeområdet, hvor der er stor efterspørgsel.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har samlet set givet tilsagn om en investering på 30 millioner kroner til projektet, som omfatter følgende aktiviteter:

  • Etableringen af en ny havneplads, som binder Juelsminde by, handelsgaden Odelsgade samt havn og marina bedre sammen.
  • Etableringen af nye rekreative faciliteter på Storstranden, der både kommer til at fungere som klimasikring og strandpark med rekreative elementer og anderledes mulighed for oplevelser.

Målet med projektet er, at:

  • Skabe øget turisme i en større del af året, som understøtter vækst, skabelse af arbejdspladser og øget bosætning i Juelsminde.
  • Der tiltrækkes betydelige private investeringer over de næste år – eksempelvis i ferieboliger, oplevelsestilbud, butikker og restauranter
  • Styrke hele Juelsmindehalvøen og Destination Kystlandet (Odder, Horsens og Hedensted Kommuner) som destination.

Udviklingsplanen som har dannet grundlaget for investeringen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Visionsråd, Juelsminde Erhvervsforening, Juelsminde Handelsstandsforening, Juelsminde Digelag, Destination Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Det brede samarbejde har været med til at sikre både lokal inddragelse og strategisk, turismefaglig tyngde i planen. Alle aktører vil indgå i samarbejdet om den konkrete udformning af havnetorv, overgang mellem by og havn, samt rekreative elementer på Storstranden, som nu kan igangsættes.

Kilde: Hedensted Kommune.