Halberg & Olsen bag plan om 51 nye boliger i Otterup

I samarbejde med Sweco Architecs er Halberg & Olsen i gang med at udvikle en plan for parcelhuse og dobbelthuse i et nyt boligområde i Otterup.

I oktober 2021 modtog Nordfyns Kommune en anmodning fra Vejle-firmaet Halberg & Olsen Innovation om at igangsætte en proces med at få udarbejdet en lokalplan for et 48.000 kvadratmeter stort område nord for Stenløkkevej. Planen var dengang at opføre 34 dobbelthuse med i alt 68 boliger på hver især 95 kvadratmeter. Politikerne i Økonomiudvalget ønskede dog færre dobbelthuse og flere parcelhuse, og derfor blev Halberg & Olsen bedt om at indsende en ny anmodning. Det har virksomheden gjort, og den 28. april 2022 skulle kommunalbestyrelsen så tage stilling til den anmodning.

– I Teknik- og Miljøudvalget har vi set positivt på den reviderede disponeringsplan, der nu er fremsendt, og vi har derfor sagt ja til, at plangrundlaget kan igangsættes, sagde Anders Thingholm (C), 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget, på byrådsmødet.

– Med den justerede disponeringsplan bliver der mulighed for at etablere 12 åben-lav-boliger, altså parcelhuse, op til de eksisterende på området. Og det giver på mange måder rigtigt god mening, sagde udvalgsformanden videre, da politikerne i kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for grunden, som i Kommuneplan 2017 er udlagt til boligformål og derfor kan overføres til byzone med lokalplanlægning.

Foruden de 12 parcelhuse på hver især 96 kvadratmeter giver den nye plan mulighed for at opføre 39 tæt-lav-boliger på hver især 82 kvadratmeter. Samlet set bliver der dermed mulighed for at opføre 51 boliger med et samlet areal på 4.350 kvadratmeter.

I tilknytning til boligerne skal der etableres 77 parkeringspladser, hvoraf 35 etableres som privat parkering, mens de resterende 42 etableres som fælles parkeringspladser.

Området har adresse på Bjerrumvej 5 og er privatejet. Det benyttes aktuelt som landbrugsareal.

Halberg & Olsen Innovation er søsterselskab til erhvervsmæglerfirmaet Halberg & Olsen Erhverv. Virksomheden arbejder med udvikling af især rækkehuse i hele Danmark og har blandt andet også et projekt med 87 rækkehuse samt 7 parcelhuse i Ullerslev ved Nyborg på tegnebrættet.

På hjemmefronten har virksomheden desuden stået bag udviklingen af  rækkehuse i projektet Børkop Lund. Den 12.650 kvadratmeter store grund blev solgt med en godkendt lokalplan i 2020, hvorefter der blev bygget 27 rækkehuse, som Halberg & Olsen stod for udlejningen af. Grunden ejes nu af ejendomsinvestor fra Middelfart, Jens Belling, som står bag Lillebælt Gruppen.