Lokal udvikler vil bygge rækkehuse i Otterup

MBAgger Ejendomme vil bygge yderligere 21 rækkehuse på Jydby og Norupvej i den nordlige del af Otterup. Lokalplanarbejdet er sat i gang.

MBAgger Ejendomme har anmodet Nordfyns Kommune om at få udarbejdet en ny lokalplan.

Lokalplanen skal omfatte et 9.000 kvadratmeter stort areal på et markområde på Jydby 4 og Norupvej 36 i den nordlige del af Otterup.

Sagen var på dagsordenen i kommunalbestyrelsen den 27. juni, hvor politikerne besluttede at igangsættes arbejdet med at få et nyt plangrundlag på plads.

– Jeg vil egentligt bare sætte en streg under, at det er igangsættelse, der er besluttet her, så det er meget tidligt i planprocessen, sagde 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders Thingholm (K), med henvisning til, at der allerede er indkommet en lang række underskrifter fra borgere i Bellisvænget.

MBAgger Ejendomme ønsker at bygge 21 rækkehuse på hver især 100 kvadratmeter i én etage.

Boligerne kommer til at ligne de rækkehuse, som allerede MBAgger Ejendomme har opført på Jydby 24A.