Højslev Tegl opnår bedre trivsel med undervisning af ordblinde medarbejdere

Ordblindeundervisning skabte gode resultater for arbejdsmiljøet hos Højslev Tegl. Hvor medarbejdere tidligere skjulte deres ordblindhed, blev det helt legitimt at være åben omkring det. Skuldrene blev sænket, og fællesskabet blev styrket. Det smittede samtidig positivt af på driften.

I lang tid vidste fabrikschef i Højslev Tegl, Thomas Wøhlk, ikke, at mange af hans medarbejdere er ordblinde. Vigtig information blev sendt ud skriftligt, men mange kunne ikke læse det.

Det er uvist, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Ordblindeforeningen regner med, at omkring syv-otte procent af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer til cirka 400.000 danskere. Det skriver videnshuset Cabi i en pressemeddelelse.

Højslev Tegl har omkring 40 medarbejdere, hvor halvdelen er ordblinde. Da fabrikken i sin tid begyndte at arbejde med lean, indebar det blandt andet skriftlige standarder, som medarbejderne skulle forholde sig til.

Det var her, Thomas Wøhlk fik fornemmelsen af, at flere havde svært ved at læse og skrive, lyder det i meddelelsen.

– Dem der normalt havde ja-hatten på, var pludselig mere tilbageholdende. Vi mistænkte, at det kunne være på grund af ordblindhed. Mange af vores medarbejdere er omkring 50 år, og da de i sin tid gik i skole, blev ordblinde anset som dumme. Derfor skjulte mange, at de var ordblinde, udtaler Thomas Wøhlk.

Undervisningen var til for fabrikken

Højslev Tegl fik sammen med AOF sat gang i et undervisningsforløb, hvor alle medarbejdere først blev screenet for ordblindhed og derefter tilbudt ordblindeundervisning, som foregik ude hos virksomheden selv.

– Jeg gjorde mig mange overvejelser over, hvordan jeg skulle få fortalt, at vi nu ville screene alle medarbejdere. De første ord, jeg skulle bruge, var vigtige. Derfor præsenterede jeg tiltaget, som noget jeg havde brug for, som en hjælp til mig selv, fremfor at sige at de havde et problem. Det blev taget godt imod, udtaler Thomas Wøhlk.

– Der er jo ikke noget galt med at være ordblind. De fik ordblindeundervisning, fordi jeg og fabrikken havde brug for det. Det har givet gode resultater. De skal ikke længere skjule, at de er ordblinde. Det gik fra at være en udfordring for den enkelte til at være en opgave for fællesskabet. Skuldrene er sænket. Der er kommet større teamspirit og trivsel, og det smitter positivt af på vores drift.

Undervisningen skal foregå hos virksomheden

Mette Mose, underviser hos AOF, var med til at undervise Højslev Tegls medarbejdere. Hun forklarer, at det havde stor betydning, at undervisningen foregik Højslev Tegls egne lokaler.

– I virksomheden er medarbejderne specialister i deres arbejde. Rammerne er kendte, og det kan give flere lyst og mulighed for at komme på undervisningsforløbet. Og så føles undervisningen ikke som skole på samme måde. Det er i stedet mig, der kommer udefra, forklarer Mette Mose.

– Medarbejderne finder også ud af, at de ikke er alene om at have det svært, og det styrker sammenholdet i hele virksomheden. Det er Højslev Tegl et godt eksempel på.

Opkvalificering af ens medarbejdere bringer helt generelt mange fordele med sig. De bliver opdateret på viden og får værktøjer, som gør hverdagens gøremål lettere. Det gavner den enkelte og virksomheden. Det forklarer Bente Nissen, der er seniorkonsulent i Cabi.

– Medarbejdere, som har deltaget i kompetenceudvikling, får mere selvtillid og mod på nye arbejdsopgaver. Når en virksomhed investerer i sine medarbejdere, viser man, at man gerne vil sine medarbejdere. Det gør det attraktivt for medarbejdere at blive i mange år, og det ruster virksomheden til fremtiden, hvor teknologier og arbejdsgange konstant udvikler sig, udtaler Bente Nissen.

Gode råd til andre

Bente Nissen understreger, at det er vigtigt, at man som leder er opmærksom på, hvordan man fortæller sine medarbejdere, at de skal på kursus eller have undervisning. Ikke kun hvis de skal have ordblindeundervisning men generelt tilegne sig nye kompetencer.

– Vær opmærksom på usikkerheder, der kan være i forbindelse med kompetenceudvikling. Det kan skabe modstand over for tiltaget. Fortæl i stedet, at du gerne vil dine medarbejdere, og at kompetenceudviklingen er vigtig, fordi det vil gavne virksomheden. Brug for eksempel de kolleger, der allerede har gået vejen. Det kan være med til at afdramatisere og vise mulighederne ved kompetenceudvikling, forklarer Bente Nissen.

Ifølge Thomas Wøhlk gav det positive tilbagemeldinger i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, at virksomheden investerede i deres medarbejdere.