Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en lang række ændringer af planloven.

– Jeg er rigtig glad for, at vi med en ny aftale sikrer væsentligt bedre rammer for den grønne omstilling, udtaler indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i en pressemeddelelse.

Parterne er blandt andet blevet enige om, at give kommunerne nye muligheder i deres planlægning for parkering, der understøtter den grønne omstilling,

Kommunerne kan i nye lokalplaner reservere parkeringspladser til bæredygtige mobilitetsformer så som el- og delebiler.

Det præciseres desuden, at kommunerne i nye lokalplaner har mulighed for at fastsætte, at der i et lokalplanområde ikke skal etableres parkeringspladser. Dog skal der sikres parkeringspladser til mennesker med handicap, fremgår det.

Det er ikke hensigten, at muligheden skal anvendes generelt i større, nye byudviklingsområder, understreges det i aftaleteksten. Det er således kommunernes ansvar at sikre en hensigtsmæssig udvikling i lokalområdet og i bydelen. Og herunder er det altså også kommunernes opgave at sikre, at der er tilstrækkelig parkering til beboere, butikker, arbejdspladser, lyder det.

Kommunerne får i nye lokalplaner også mulighed for at stille krav om opsætning af ladeinfrastruktur i tilknytning til grønne parkeringspladser.

Kommunernes nye muligheder vedrørende parkering skal evalueres senest ved udgangen af 2026.