Landdistrikternes Fællesråd: Strandbeskyttelse spænder ben for udvikling

Miljøministeren ophæver strandbeskyttelsen på 111 lokationer, så kommunerne får flere udviklingsmuligheder. Et rigtig godt skridt i den rigtige retning, mener Landdistrikternes Fællesråd, som dog peger på et behov for, at flere områder bliver fritaget.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har helt eller delvist ophævet strandbeskyttelsen på 111 lokationer, så kommunerne får mulighed for at bygge et vandrerhjem, en butik eller en restaurant i forbindelse med havnen. Men det er langt fra nok, mener Landdistrikternes Fællesråd.

– Jeg er meget glad for, at man på 111 lokationer rundt i landdistrikterne nu får mulighed for at forløse det uudnyttede potentiale, der eksisterer. Lokal udvikling kan sagtens gå hånd i hånd med vores naturlige, åbne kyster. Og i de her 111 tilfælde er det faktisk tilladelser i områder, som allerede ligger op ad bebyggede områder, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, i en pressemeddelelse.

– Derfor er regeringens tiltag et rigtig godt første skridt, men jeg må samtidig sige, at behovet for lempelser af strandbeskyttelsen stadig er meget stort og spænder ben for, at man lokalt kan sikre vækst og udvikling.

Helt konkret betyder tiltaget, at 55 steder har fået ophævet strandbeskyttelsen helt, mens 56 steder delvist har fået den ophævet.

Skuffelse på Lolland

I Landdistrikternes Fællesråds kommuner er der glæde at spore flere steder, eksempelvis i Faaborg-Midtfyn Kommune, som har fået godkendt alle fire ansøgninger om at få ophævet strandbeskyttelsen ved fire små private havne i kommunen. Andre steder er glæden knap så stor, eksempelvis i Lolland Kommune, hvor fire af kommunens højest prioriterede områder alle fået meldt afslag.

– Vi er selvfølgelig glade for at vi har fået ophævet strandbeskyttelsen i to områder, hvor der nu kan skabes vækst og udvikling, men sidder alligevel tilbage med en flad fornemmelse. Vi har fået afslag på fire områder, der allerede i dag er knudepunkter for Lolland Kommunes erhvervsliv og turisme, og hvor der både er et stort udviklingspotentiale og interesserede investorer, siger Lolland Kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen (S) og fortsætter:

– Reelt betyder Kystdirektoratets afgørelse, at vi kan gå glip af store private investeringer og nye arbejdspladser. Jeg må bare konstatere, at afgørelsen tilsyneladende er truffet uden nogen hensyntagen til kommunens udviklingsplaner. Det er ikke godt nok og langt fra de politiske intentioner, der blev besluttet i 2016 om at skabe et Danmark i balance.

Med strandbeskyttelsen må et areal som hovedregel ikke bebygges inden for 300 meter fra stranden. Ifølge Miljøministeriet ligger de 111 arealer i sammenhæng med bebyggelse og rummer ikke væsentlige naturværdier, hvorfor de pågældende steder har fået ophævet strandbeskyttelsen.