M. Goldschmidt med rekordhøj omsætning i 2023

M. Goldschmidt Holding havde i 2023 en rekordhøj omsætning på 1,8 milliarder kroner, mens årets resultat går i rødt.

M. Goldschmidt Holdings omsætning steg i 2023 med 117 millioner kroner til 1,81 milliarder kroner, hvilket er det højeste nogensinde. På bundlinjen byder årets resultat til gengæld på et minus på 205 millioner kroner, hvor koncernen havde et overskud på 553 millioner kroner før skat i 2022.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Driftsindtjening før afskrivninger (EBITDA) steg med 33 millioner kroner til 306 millioner kroner, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne.

Balancesummen steg til 9,2 milliarder kroner, og egenkapitalen udgør 3,33 milliarder kroner mod 3,6 milliarder kroner året før, oplyses det.

Koncernens EBITDA 2023 er det næstbedste driftsresultat koncernen nogensinde har realiseret, mens årets resultat er påvirket af større udsving på de ikke-kontante poster.

Kombinationen af stigende afkastkrav for investeringsejendomme og faldende lange realkreditrenter gav et usædvanligt udsving i de ikke-kontante poster i form af lave værdireguleringer af investeringsejendomme og en negativ korrektion i dagsværdien af den lange, lavtforrentede realkreditgæld. Endelig blev børsværdien af Aquaporin reguleret ned grundet en faldende børskurs.

– Vores ejendomsvirksomhed vokser sig større og stærkere for hver dag, og når i slutningen af 2024 fuld slagkraft. For os bliver 2025 en milepæl, idet alle de tiltag, som vi har arbejdet så hårdt på i flere år, får fuld effekt på driften, udtaler administrerende direktør Søren Bjørn Hansen.

– Hertil kommer vores store pipeline af nye boligprojekter i Frederiksbro i Hillerød, og Klosterparken i Ringsted, der vil blive realiseret over de kommende år, så ambitionen er at udvide vores ejendomsbesiddelser ganske betragteligt over tid.

Koncernen har for nogle år siden optaget 30-årige realkreditlån til historisk lave, faste renter.

De faldende lange renter i slutningen af 2023 medfører dagsværdireguleringer af gæld på -120 millioner kroner i 2023 mod en positiv regulering på 628 millioner kroner i de tre foregående år.

Imerco vandt ifølge M. Goldschmidt Holding store markedsandele i 2023, og kæden realiserede høj vækst i både omsætning og driftsindtjening.

Selskabet høstede frugterne af de senere års store investeringer, herunder i en ny platform til imerco.dk, fuldautomatisk AutoStore-lager i Vallensbæk, i butikker og i vækstplanen ”Plan500”. Alle disse tiltag er skridt mod koncernens mål om at nå 2 milliarder kroner i omsætning.