Markant fremgang i befolkningstallet i Sønderborg Kommune i 2022. Foto: Sønderborg Kommune.
Markant fremgang i befolkningstallet i Sønderborg Kommune i 2022. Foto: Sønderborg Kommune.

Stort set hele året er der flyttet flere personer til Sønderborg Kommune end der er flyttet fra kommunen. Det viser den seneste opgørelse over udviklingen i befolkningstallet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Fremgangen er på 676 flere indbyggere i år, så indbyggertallet i Sønderborg Kommune per 1. december 2022 er på 74.372. Befolkningsopgørelsen tæller fødsler, dødsfald samt til- og fraflyttere.

– Jeg tror, at det lykkedes os at fremstå som en attraktiv kommune med noget at byde på for nye tilflyttere. Det gælder selvfølgelig de gode jobmuligheder, der er i Sønderborg-området samt de mange forskellige boligmuligheder, uanset om det er en villa, lejlighed eller rækkehus, og om det skal være bynært eller på landet. Vi har i mange år arbejdet på at gøre det attraktivt at flytte til Sønderborg Kommune, og vi er lykkedes med vores indsatser. Det skal vi bygge videre på, hvilket vi også gør i byrådet med vores vision om en styrket bosætningsindsats, udtaler Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen (S) i meddelelsen.

Indbyggertallet har ligget stabilt over 74.000 i andet halvår af 2022, og hele året – bortset fra to måneder – er der flyttet flere indbyggere til Sønderborg Kommune, end der er flyttet fra kommunen. En meget positiv betydning for befolkningstallet har været de tyskere, der har valgt at flytte til Sønderborg Kommune. Dertil kommer cirka 300 ukrainere, hvoraf langt de fleste er registreret i april, maj og juni.

Ifølge kommunen er der også håb for flere indbyggere i de kommende år. Satsningen på flere studerende har virket, hvilket blandt andet skyldes, at Syddansk Universitet (SDU) åbnede tre nye uddannelser i efteråret på Alsion. I august åbnede Fredericia Maskinmesterskole en afdeling i Sønderborg. Næste skridt er blandt andet det kommende Center for Industriel Software, som flere parter er gået sammen for at etablere i Sønderborg.

– Derudover har vi et ret godt studie- og ungemiljø i Sønderborg, som vi skal udvikle yderligere. Tilsammen gør det Sønderborg-området attraktivt for unge studerende, siger første viceborgmester Stephan Kleinschmidt (SP).