Med Mobile Mapping kan opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, der traditionelt ville have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, nu klares på en formiddag. Foto: PR.
Med Mobile Mapping kan opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, der traditionelt ville have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, nu klares på en formiddag. Foto: PR.

Ligesom Google Street View-bilen, der kører rundt på vejene og fotograferer, kan du nu opleve LE34’s biler måle op med teknologien Mobile Mapping. De skriver landinspektørfirmaet i en pressemeddelelse.

Opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, der traditionelt ville have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, kan nu klares på en formiddag af én mand væbnet med state-of-the-art teknologi, der revolutionerer opmålingsarbejdet.

– Jeg er netop ved at opmåle en dobbeltsporet vejstrækning på 11 kilometer – altså godt 20 kilometer vej – nær Nykøbing Falster, hvor vejen skal udvides. Outputtet bliver en punktsky og 360 graders billeder af strækningen, og selv når jeg kører med 80 kilometer i timen, er dataenes nøjagtighed rigeligt god til, at vejarbejdet kan projekteres på baggrund af dem, forklarer Anders Møller, der er landinspektør og forretningschef for teknisk måling hos LE34.

Mobile Mapping kan være en håndsrækning til kommunale budgetter

I august 2018 tilkendegav hver anden teknik- og miljøudvalgsformand i en rundspørge foretaget af nyhedsmagasinet Danske Kommuner, at der ikke bliver sat nok penge af til vedligeholdelsen af vejområdet i deres kommune. Ifølge LE34 kan Mobile Mapping-teknologien være en kærkommen hjælp til den økonomiske udfordring, kommunerne har.

– På en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave, er totalomkostningerne reduceret til en fjerdedel med Mobile Mapping, siger Anders Møller.

En anden fordel er, at den 3D-model, LE34 udarbejder på baggrund af dataindsamling, giver kommunerne mulighed for til enhver tid at gå ind i modellen og hente præcis de informationer og mål, som der er brug for til et konkret nyt projekt, uanset om opmålingen af vejene oprindeligt blev gennemført til et andet projekt.

– Fordi dataindsamlingen foregår så hurtigt, giver det mening at måle projekteringsrundlag for eksempelvis 10 vedtagne anlægsprojekter på én gang i stedet for at bestille 10 separate opmålinger. Når vi slår projekterne sammen, bliver besparelsen for alvor til at føle på. Og ved pludseligt opståede behov er det bare at åbne 3D-programmet og zoome ind på den relevante vej og lave opmålingen direkte på skærmen, forklarer Anders Møller.

Læser vejbelægningens tilstand

To roterende laserscannere, et 360 graders kamera med 40 megapixel og yderligere tre højdetaljekameraer føder systemet med data, og skal man for eksempel bruge afstanden mellem to fortovskanter, er nøjagtigheden cirka 5 milimeter, når bilen kører 80 kilometer i timen. Ud over traditionel kortlægning kan Mobile Mapping også hjælpe kommuner med vedligehold af veje.

– Kommuner kan for eksempel få et overblik, der viser tilstanden af vejene på en given strækning. Et bagudvendt kamera på bilen tager billeder af asfaltbelægningen, og samtidig måler lasere, hvor store fordybninger, der er i vejen. Derved kan vi faktisk dokumentere, hvor meget asfalt der skal til for at reparere belægning, siger Anders Møller.

Siden marts 2018 har landinspektørfirmaet testet og arbejdet med udstyret blandt andet på en række statslige infrastrukturprojekter og er nu i fuld gang med at opmåle en række kommunale veje med Mobile Mapping.