MT Højgaards omsætning vokser markant

Den danske kerneforretning voksede lønsomt i første halvår 2023. Fremgangen blev dog overskygget af et stort driftsunderskud i MT Højgaard International.

MT Højgaards omsætning steg i første halvår 2023 med 24 procent til 4,9 milliarder kroner efter tocifret vækst i de danske forretningsenheder. Koncernens driftsresultat før særlige poster faldt til gengæld med 40 procent til 64 millioner kroner. Det skriver koncernen i en selskabsmeddelelse.

– Vores danske kerneforretning holder en høj kadence og forbedrer resultaterne, selv om konkurrencen spidser til. Ordreindgangen er solid. Vi øger pengestrømmene og styrker likviditeten, og den rentebærende gæld er halveret det seneste år. Men resultaterne i den internationale forretning er stærkt utilfredsstillende, og det har høj prioritet at eliminere disse tab i en kontrolleret proces, udtaler koncernchef Henrik Mielke i meddelelsen.

Den danske kerneforretning – forretningsenhederne MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development – øgede driftsresultatet med 39 procent til 147 millioner kroner og hævede overskudsgraden fra 2,9 procent til 3,2 procent.

LÆS OGSÅ: MT HØJGAARD NEDJUSTERER OG DROSLER NED PÅ UDENLANDSKE AKTIVITERER

MT Højgaard Internationals driftsresultat før særlige poster blev forværret til -83 millioner kroner mod 0 i første halvår 2022 efter nedskrivninger på tre projekter i Grønland og det sidste projekt på Færøerne.

Halvårets resultat blev 43 millioner kroner efter positive reguleringer af den forventede earn-out-betaling fra salget af Ajos’ pavillonaktiviteter i 2021.

Pengestrømmene fra driften steg til 160 millioner kroner, en forbedring på 276 millioner kroner fra første halvår 2022.

Den rentebærende gæld blev nedbragt til 438 millioner kroner fra 872 millioner kroner ved udgangen af første halvår 2022.

Stigende ordrebeholdning

Ordrebogen voksede i første halvår, selv om forretningsenhederne valgte en forsigtig tilgang for at sikre lønsom vækst i et marked præget af skærpet priskonkurrence med flere bydere til færre projekter.

Ordreindgangen i første halvår var 6,6 milliarder kroner mod 4,8 milliarder kroner i første halvår 2022. Ordrebeholdningen voksede til 15,5 milliarder kroner, hvilket svarer til en vækst på 12 procent fra årsskiftet og 36 procent fra første halvår 2022. Hertil kommer vundne, men endnu ikke tildelte ordrer samt bidrag fra strategiske byggepartnerskaber og joint ventures.

Forventninger til 2023

Forventningerne til året er uændrede og understøttes af den høje ordrebeholdning.

Omsætningen ventes fortsat at stige til 9-9,5 milliarder kroner Driftsresultatet før særlige poster og eventuelle værdireguleringer ventes at blive 200-225 millioner kroner.

LÆS OGSÅ: MT HØJGAARDS OVERSKUD FALDT I 2022

Den danske kerneforretning ventes at forbedre indtjeningen ved højere omsætning, men fremgangen vil blive opvejet af et stort underskud i de internationale aktiviteter.

Cirka 95 procent af årets forventede entrepriseomsætning var kontraheret ved udgangen af halvåret.