Et planstrategitillæg skal give mulighed for 80 nye sommerhuse ved Høruphav og Rendbjerg samt nye boligområder i Svenstrup, Guderup, Augustenborg og Ragebøl. Foto: Sønderborg Kommune.
Et planstrategitillæg skal give mulighed for 80 nye sommerhuse ved Høruphav og Rendbjerg samt nye boligområder i Svenstrup, Guderup, Augustenborg og Ragebøl. Foto: Sønderborg Kommune.

Planloven giver mulighed for, at kommunerne kan ansøge om kystnære udviklingsområder og sommerhusområder. Sønderborg Kommune ønsker at i alt søge om seks områder til erhverv, bosætning og turisme. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen ønsker mulighed for 50 nye sommerhusgrunde ved det eksisterende sommerhusområde Lambjerglund ved Høruphav på Sydals, 30 nye sommerhusgrunde ved Rendbjerg øst for Egernsund samt en omplacering af 14 sommerhuse i Nordborg Resort samt projektet Paradis Elstrup Mølle.

– I Sønderborg Kommune har vi i flere år satset stort på at udvikle turismen og har skabt en positiv udvikling med 1,5 million årlige overnatninger. Men ambitionen stopper ikke der, og vi ønsker at være blandt de fem mest besøgte turistdestinationer i Danmark. Det skal det kommende Nordborg Resort og nye sommerhuse være med til at understøtte. Her ud over ønsker vi at understøtte planerne ved Elstrup Mølle, hvor et spændende projekt skal genskabe mølleriet, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

LÆS OGSÅ: MÆGLER MELDER OM BRANDVARMT MARKED FOR SOMMERHUSUDLEJNINGER

Sønderborg Kommune har i dag 11 sommerhusområder, der rummer mere end 2.000 sommerhuse. Som udgangspunkt kan kommunerne ikke planlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Planloven giver dog mulighed for, at kommunerne kan søge om lov til at udpege udviklingsområder og omplacere og udlægge nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen hvert fjerde år.

De seks udviklingsområder i planstrategitillægget er nye områder til boliger i Svenstrup, Guderup, Augustenborg og Ragebøl samt udvidelse af Sønderborg Lufthavn

Vedtagelsen af tilægget til planstrategien skal danne grundlag for en ansøgning til By-, Land- og Kirkeministeriet.

Efterfølgende skal Folketinget vedtage et landsplandirektiv, der giver kommunen mulighed for at udarbejde kommuneplanramme og lokalplan for de godkendte sommerhusgrunde og udviklingsområder.

Tillæg til Planstrategi har i oktober/november 2023 været i otte ugers offentlig høring.

De seks udviklingsområder og to sommerhusområder

Elstrup Mølle: Et område på 11,4 hektar mellem Fynshavvej (møllen) og Sølspang. Ansøger vil restaurere møllen, genskabe mølleriet og sætte fokus på biodiversitet, grøn energi, gastronomi, havekultur og havebrugshistorie.

Svenstrup: Boligudvikling på 11,7 hektar på et område mellem Nørreskovvej og Nordborgvej.

Guderup: Boligudvikling på et 6,1 hektar stort område i forlængelse af Kildebæk.

Augustenborg: Boligudvikling på et 14,2 hektar stort område mellem Osbækvej og Palævej.

Ragebøl: Udvikling af et boligområde på 28,9 hektar mellem Feddet og Aabenraavej.

Sønderborg Lufthavn: Udvidelse mod nord.

Høruphav: 50 sommerhusgrunde på et område på 8,6 hektar mellem Søndre Landevej og Lundvej.

Rendbjerg: 30 sommerhusgrund på et 4,5 hektar stort område mellem Rødegade og Marinavej.

Kilde: Sønderborg Kommune.