Næste skridt er taget mod en ny bydel i Billund

Lokalplanen for Travbyen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. Næste skridt er således taget mod en helt ny bydel i Billund.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Billund Kommune vedtog midt i december 2023 endeligt lokalplanen for Travbyen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kirkbi har købt området, der tidligere har rummet Billund Travbane, som åbnede i 1971. Lokalplanen omfatter et areal på 210.000 kvadratmeter mellem Lego Holiday Village og Lalandia.

I alt kan der bygges 118.000 kvadratmeter i området. Der bliver tale om en blandet bydel med cirka 500 boliger, plads til kreative erhverv, sport og bevægelse, et fælleshus og en daginstitution på op til 2.500 kvadratmeter.

Af lokalplanen fremgår det, at ambitionen er, at Travbyen skal være med til at binde Billund bedre sammen, ved hjælp af nye stiforbindelser for fodgængere og cyklister med særlig fokus på børn.

Den nye bydel vil desuden kunne bidrage til vækst hos byens virksomheder og tiltrække flere borgere til Billund, hvor der aktuelt er godt 7.000 indbyggere i byen og 27.000 indbyggere i kommunen.

– Travbyen er en vigtig byggesten i realiseringen af Billund Byvision, hvor Børnenes Hovedstad får endnu et markant element ved virkeliggørelsen af den nye bydel. Derfor skal der lyde en stor tak til Kirkbi for at muliggøre projektet, som former en ny bydel, der gør leg til en kvalitet i hverdagen for mennesker i alle aldre, og som samtidig gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Billund, udtaler borgmester i Billund Kommune, Stephanie Storbank (V).

Travbyen bliver ifølge kommunen et alternativ til de boformer, der ellers tilbydes i Billund. Boligerne bliver samlet i klynger omkring lokalgaden og opbygges som karrébebyggelse, der organiseres omkring grønne gårdrum.

Der bliver skabt en blandet bydel med både byhuse, rækkehuse, etageboliger og studieboliger. Der kan bygges i et-fem etager i området.

Samtidig planlægger Kirkbi at indrette Travbyens gader på de lette trafikanters præmisser, ligesom parkering bliver indrettet i lokalplanområdets periferi, så boliggaderne så vidt muligt bliver bilfri.

Før anlægsarbejdet starter i foråret, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, ligesom et udkast til en VVM-tilladelse er sendt i otte ugers offentlig høring fra den 13. december til den 7. februar 2024, hvorefter den behandles endeligt af kommunalbestyrelsen den 12. marts 2024.