Illustration fra lokalplanen af Det Grønne Hjerte, hvor der ønskes vild natur.
Illustration fra lokalplanen af Det Grønne Hjerte, hvor der ønskes vild natur.

I samarbejde med Billund Kommune arbejder Kirkbi på at udvikle den tidligere travbane i Billund til en ny bydel.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en såkaldt § 25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport for første etape, der beskriver projektets påvirkning af miljøet.

Begge dele har været i otte ugers offentlig høring uden modtagne høringssvar. Kirkbi kan således starte anlægsarbejdet af Travbyen, og spaden stikkes i jorden den 9. april.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Travbyen er et visionært projekt, hvor den gamle travbane bliver forvandlet til en ny bydel med flere typer af bymæssige boliger, en daginstitution og mindre værksteder, som vil bo side om side med grønne byrum og en stor naturpark, udtaler Stephanie Storbank (V), borgmester i Billund Kommune.

Læs også: Næste skridt er taget mod en ny bydel i Billund

– Billund er en stærk by i rivende udvikling, og jeg er sikker på, at byen kun bliver stærkere takket være projekter som Travbyen. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i dag kan tage næste skridt på vejen mod en ny og anderledes bydel i Billund.

Der bliver tale om en blandet bydel med cirka 500 boliger, ligesom der bliver plads til kreative erhverv, sport og bevægelse samt et fælleshus og en daginstitution, som Billund Kommune har afsat knap 57 millioner kroner til.

– Med Travbyen skaber Kirkbi en ny bydel hvor fællesskab, biodiversitet og et generelt fokus på den grønne omstilling går op i en højere enhed, udtaler Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Der lægges op til, at der både skal bygges lejligheder i etagebyggeri i tre-fire etager samt rækkehuse i to-tre etager og såkaldte urbane villaer i 1,5-2,5 etager. Boligerne etableres i karrébebyggelser omkring grønne gårdhaver.

Læs også: Stort butiksområde på vej mellem Billund og Grindsted

– Det bliver et alternativ til de boligformer, som vi ellers tilbyder i Billund, hvor et grønt rekreativt naturområde ligger centralt omringet af en lokalgade med semiprivate gårdrum og et varieret udbud af boliger. Beboerne får således mulighed for en hverdag i tæt kontakt med hinanden og naturen, udtaler Simon Nicolajsen Jørgensen (S).

Ifølge Billund Kommune planlægger Kirkbi at indrette Travbyens gader på de lette trafikanters præmisser, ligesom parkering bliver indrettet i lokalplanområdets periferi, så boliggaderne så vidt muligt bliver bilfri.

Områdets byggefelterne indeholder boliger, fællesfunktioner, gårdhaver og kantzoner. Hvert byggefelt har facader mod torve.

Fakta om Travbyen

 • Kirkbi planlægger at anlægge Travbyen i flere faser. Første fase består overordnet af fire delementer, som omfatter:
  • Byggemodning af den første fase, herunder terrænregulering
  • Opførelse af et fælleshus
  • Opførelse af boliger i fire byggefelter
  • Etablering af vejanlæg
  • Etablering af vandhåndteringsprojekt
 • Billund Kommune har afsat 56,7 millioner kroner på budgettet i 2026 til opførelse af en ny daginstitution i Travbyen, hvorfor den midlertidige daginstitution på sigt bliver lukket og placeret et andet sted i Travbyen.

Kilde: Billund Kommune.