Yderligere 50 byggegrunde er på vej i Billund

Der meldes om stor byggegrunde på byggegrunde i Billund, og det har politikerne i kommunalbestyrelsen nu taget konsekvensen af.

Tidligere på året løb Billund tør for byggegrunde, men kommunalbestyrelsen i kommunen har netop besluttet at fremrykke næste etape af byggemodning i den sydlige del af byen.

Det skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Byggemodningen af i alt 49 grunde på Engviolen og Mælkebøtten i Billund Syd bliver rykket frem, så der så der i forsommeren 2025 bliver byggegrunde til salg i byen igen. Der bliver etableret 29 parcelhuse på Engviolen og 20 grunde på mælkebøtten med dertilhørende grønne områder.

– Der er gang i boligsalget i Billund Kommune og i særlig grad i Billund. Det er jeg rigtig stolt over, udtaler Stephanie Storbank (V), borgmester i Billund Kommune.

– I kommunalbestyrelsen er vi optaget af at sikre stærke byer i hele kommunen, og manglende ledige byggegrunde i Billund kan potentielt bremse væksten i hele kommunen. Samtidig kan vores virksomheder få sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og det stritter imod de rammevilkår, vi politisk ønsker at tilbyde.

– Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag har besluttet at fremrykke en række investeringer, så vi allerede næste år kan tilbyde byggegrunde igen i Billund.

Billund Kommune tilbyder alle interesserede at blive skrevet op på en interesseliste til byggegrunde i Billund, ligesom der løbende bliver orienteret, når der er noget nyt. Hvis du er interesseret heri kan du tilmelde dig her.

Samtidig kan du orientere dig om de ledige byggegrunde i kommunens øvrige byer her.

Fakta

  • Samlet set er der solgt 87 grunde i årene 2020 til første kvartal 2024. Det svarer til et gennemsnit på cirka 20 grunde årligt, og de sidste ni grunde blev solgt inden for 14 dage.
  • Med den seneste politiske beslutning blev Etape 1 med 44 boliggrunde på Læhegnet og Valmuen byggemodnet til salg i 2022, mens Etape 2 blev planlagt til byggemodning i perioden 2026-2027.
  • Imidlertid er alle ledige grunde forbundet med Etape 1 blevet solgt, og Etape 2 er blevet udlagt som en projektgrund med henblik på byggemodning af 38 grunde ved en privat udvikler. Billund Kommune har derfor undersøgt mulighederne for at imødekomme efterspørgslen på anden vis.
  • Kommunalbestyrelsen har på den baggrund besluttet, at arbejdet med at byggemodne Billund Syd Etape 3 med 49 grunde (Engviolen og Mælkebøtten) bliver igangsat.
  • Byggemodningen bliver finansieret ved, at det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 32,5 millioner kroner, som blev afsat ved seneste budgetlægning for 2026 og 2027 bliver rykket frem til 2024, samt en tillægsbevilling på 1,5 millioner kroner.

Kilde: Billund Kommune.