Nedskrivninger giver PensionDanmark tab på ejendomme i 2022

PensionDanmark fik i 2022 et negativt afkast på ejendomme på 5,3 procent, mens pensionskassens infrastrukturportefølje bidrog positivt til medlemmernes opsparing.

Ifølge PensionDanmark blev 2022 blev “et skelsættende år med krig i Europa, en ny verdensorden og høj usikkerhed i en global økonomi præget af flere sammenfaldende kriser”. Det skriver pensionsselskabet i en pressemeddelelse i anledning af offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2022.

Året 2022 blev et af de sjældne år med negativt afkast. Medlemmer under 46 år fik et afkast på -6,5 procent, mens medlemmer på 67 år fik et afkast på -4,3 procent. Afkastene placerer dog PensionDanmark bedst blandt de danske pensionsselskaber, påpeges det i årsrapporten.

Ifølge årsrapporten skyldes det en “vellykket investeringsstrategi med stor vægt på grøn infrastruktur og aktiv styring af renterisiko”.

– Efter et verdenshistorisk år med krig, inflation, stigende renter og massiv usikkerhed er vi glade for at kunne fremvise gode resultater for PensionDanmark. Der er kommet flere indbetalende medlemmer, og vi er sluppet igennem et tumultarisk år på finansmarkederne med begrænsede tab, udtaler administrerende direktør for PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, i pressemeddelelsen.

Ejendommen gav negativt afkast

Af årsrapporten fremgår det, at PensionDanmarks ejendomsportefølje ved udgangen af 2022 udgjorde 28,4 milliarder kroner, hvoraf investeringerne i danske ejendomme, som varetages af PensionDanmarks interne ejendomsafdeling, udgjorde 25,5 milliarder kroner. Danske kontor- og boligejendomme udgør 95 procent af pensionskassens ejendomsportefølje.

Pensionskassen investerer primært i moderne velbeliggende erhvervsejendomme udlejet på lange lejekontrakter til solide lejere. En væsentlig del af ejendomsinvesteringerne sker som nyopførelser.

Herudover er PensionDanmark involveret i opførelsen af en række boligejendomme. Det drejer sig om både lejligheder og rækkehuse, som enten sælges enkeltvis eller udlejes.

Ifølge PensionDanmark afspejler årets afkast på -5,3 procent, at ejendomsporteføljen i gennemsnit er nedskrevet med godt 10 procent, hvilket til dels opvejes af de løbende indtægter fra huslejer.

I begyndelsen af 2022 blev PensionDanmark belønnet med en IPE Real Estate Award for pensionsselskabets ”Value-add Strategy”.

Infrastruktur og vedvarende energianlæg gav afkast på 20,6 procent

Pensionskassens portefølje af infrastuktur og vedvarende energianlæg leverede til gengæld et positivt afkast på 20,6 procent, hvilket i årsrapporten betegnes som “meget tilfredsstillende”.

Ved udgangen af 2022 havde PensionDanmark direkte og indirekte investeringer i infrastruktur for 28,8 milliarder kroner.

Godt 55 procent af infrastrukturporteføljen varetages af PensionDanmarks interne afdeling for alternative investeringer og er investeret i et bredt udsnit af infrastrukturaktiver, herunder digital infrastruktur, OPP-projekter som hospitaler og skoler, transmissions- og distributionsaktiver inden for el og gas samt forskellige typer af transportinfrastruktur såsom parkeringsanlæg, lufthavne, fragt- og containerskibe udlejet på lange kontrakter, fremgår det af årsrapporten.

De resterende godt 45 procent af PensionDanmarks infrastrukturportefølje er investeret i vedvarende energiaktiver, der blandt andet består af ejerandele i de danske havmølleparker Anholt og Nysted samt en række fonde forvaltet af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som PensionDanmark var med til at etablere i 2012.

Ifølge pensionsselskabet afspejler det høje afkast, at knap halvdelen af porteføljen er investeret i vedvarende energianlæg, hvor især de europæiske investeringer i sol- og vindmølleparker nød godt af årets meget høje elpriser.

Desuden bidrog det positivt, at der i starten af året blev gennemført frasalg af en del af infrastrukturporteføljens investeringer, lyder det i årsrapporten.

Som OPP-projekt skal PensionDanmark sammen med MT Højgaard og DEAS Group stå for byggeriet af et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste ved Svanemøllens Kaserne.