Administrerende direktør i Niras, Carsten Toft Boesen.
Administrerende direktør i Niras, Carsten Toft Boesen. Foto: PR.

Niras havde i 2023 en rekordhøj indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer på 167 millioner kroner mod godt 149 millioner kroner året før.

Omsætningen lød i 2023 på 3,8 milliarder kroner mod 3,45 milliarder kroner i 2022. Endeligt landede resultatet efter skat i 2023 på knap 115 millioner kroner mod godt 75 millioner kroner året før.

– Vi har haft et særdeles godt år med vækst og robuste finansielle resultater trods udfordrende markedsforhold med høj inflation, hastigt stigende renter samt krig og væbnet konflikt både i Ukraine og Mellemøsten. Væksten er drevet af en fortsat høj efterspørgsel inden for klimatilpasning, grøn omstilling, infrastruktur og life science, hvor kunder på tværs af sektorer og markeder efterspørger løsninger inden for bæredygtighed og har betroet os flere opgaver, udtaler administrerende direktør, Carsten Toft Boesen i en pressemeddelelse.

Niras er netop kommet ud af en strategiperiode for 2021-2023, hvor virksomheden har nået de fleste af sine strategiske mål. Den kommende strategiperiode for 2024-2026 byder på international vækst, ligesom identitet og kultur samt fortsatte strategiske investeringer i digitalisering og bæredygtig omstilling er vigtige fokusområder.

Læs også: Tidligere politiker i spidsen for miljøsektoren i Niras-koncernen

I løbet af 2023 er antallet af medarbejdere vokset til cirka 2.900 medarbejdere fordelt på 60 kontorer rundt om i verden.

Målsætningen fremadrettet er fortsat international vækst, understreger Carsten Toft Boesen.

Der forventes især vækst på de nordeuropæiske markeder, og virksomheden har et mål om at fordoble Niras frem mod 2030.

– Vi skal byde mange nye kolleger velkommen i de kommende år, både nationalt og internationalt. Vi har derfor fokus på at udvikle og bevare Niras identitet og kultur, som er kendetegnet af lav grad af centralisering og en høj grad af autonomi og selvbestemmelse – og undgå de tunge processer og fordyrende bureaukrati, der ofte følger med virksomheder af en vis størrelse. Vi er overbeviste om, at vores identitet og kultur er afgørende for vores hidtidige positive udvikling – ikke mindst vores evne til at tiltrække medarbejdere i et stærkt konkurrencepræget jobmarked, siger Carsten Toft Boesen.

I 2024 forventes fortsat vækst og lønsomhed, og Niras vil fortsætte med at investere i bæredygtighed, digitalisering og forretningsudvikling med en forventet stigning i investeringerne i 2024. Virksomheden vil især øge engagementet og investeringerne i grøn energiomstilling.