NRE Group har blandt andet udviklet, og står bag opførelsen af Grunwalds Have på Østerbro i København for AP Pension, KAB og Østre Gasværk Teater. Visualiseringen af projektet er vejledende.
NRE Group har blandt andet udviklet, og står bag opførelsen af Grunwalds Have på Østerbro i København for AP Pension, KAB og Østre Gasværk Teater. Visualiseringen af projektet er vejledende.

NRE Groups resultat i regnskabsåret 2022/23 udgør et overskud før skat på 28,1 millioner kroner mod et resultat på 35,7 millioner kroner året før. Efter skat lander resultatet på godt 20 millioner kroner mod 32,6 millioner kroner året før.

Omvendt steg omsætningen markant fra knap 345 millioner kroner i 2021/22 til 635,5 millioner kroner i 2022/23.

Per 30. april udgjorde koncernens egenkapital inklusive minoritetsinteresser 116,6 millioner kroner. Koncernens balance er opgjort til 368,4 millioner kroner, og soliditeten udgør herefter 31,6 procent.

Det oplyser ejendoms- og entreprenørkoncernen i en pressemeddelelse, hvor direktør og partner, Jacob Eiskjær Olesen, betegner resultatet som “mindre tilfredsstillende”. Koncernen har kun delvist har indfriet forventningerne for året, lyder forklaringen.

– Situationen i Ukraine, og de dertilhørende udfordringer i forsyningskæderne, har medført prisstigninger på en lang række råvarer og materialer. Opgaver i totalentreprise har i de seneste år haft væsentligt lavere marginer end tidligere. Samtidig har rentestigninger skabt øgede finansieringsomkostninger og usikkerhed i markedet. Denne usikkerhed resulterer i tilbageholdenhed fra de større investorer på grund af manglende opfyldelse af afkastkrav, udtaler Jacob Eiskjær Olesen.

LÆS OGSÅ: NRE INVESTERER I BOLIGPROJEKT

– De svære markedsbetingelser ser også ud til at fortsætte i 2023/24. På trods af faldende inflation, forventes renterne fortsat at stige i det kommende år. Disse forhold skaber fortsat usikkerhed i branchen, hvilket resulterer i skærpede finansieringsvilkår.

Trods de vanskelige markedsbetingelser understreger han dog, at NRE føler sig godt rustet til de kommende år.

– Vi har fortsat en god aktivitet i 2023/24 på tværs af Norge, Sverige og Danmark. Vi har lagt en langsigtet strategi baseret på solide og tillidsbaserede relationer med samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere. Vi har byggestart på flere større boligprojekter i både Norge og Sverige i efteråret 2023, og der er indgået aftaler om projekter, der vil påvirke de kommende års resultater positivt, udtaler Jacob Eiskjær Olesen.

Koncernen forventer i 2023/24 et resultat før skat på mellem 15 og 20 millioner kroner.