NRE Group med mindre tilfredsstillende overskud

Forventningerne blev kun delvist indfriet for NRE Group i 2023/24. Året bød dog på et overskud og en omsætning på en halv milliard.

NRE Group fik 2023/24 et overskud før skat på 15,6 millioner kroner mod 28,1 millioner kroner i 2022/23.

Overskuddet efter skat landede i 2023/24 på 11,6 millioner kroner mod et overskud på 20,3 millioner kroner året før.

Omsætningen faldt fra omkring 635 millioner kroner i 2022/23 til godt 503 millioner kroner i 2023/24.

Det fremgår af årsrapporten, hvor resultatet betegnes som “mindre tilfredsstillende”.

Ifølge administrerende direktør og partner i NRE Group, Jacob Eiskjær Olesen, er det et resultat som kun delvist indfrier forventningerne. Det udtaler han i en pressemeddelelse.

– De aktuelle finansieringsomkostninger og den generelle markedsusikkerhed har ført til tilbageholdenhed fra større investorer. Denne tilbageholdenhed og væsentligt lavere entreprisemarginer end tidligere påvirker vores indtjening negativt, udtaler Jacob Eiskjær Olesen.

Af ledelsesberetningen i årsrapporten fremgår det videre, at koncernen har foretaget en hensættelse til tab på et igangværende projekt på Sjælland, hvor NRE indgik aftale om fastpris på entreprisen med bygherren for flere år siden. Det har vist sig at være vanskeligt at indkøbe underentrepriser til de kalkulerede beløb.

Projektet afleveres i begyndelsen af 2025, og det understreges i årsrapporten, at NRE Group har fuldstændig overblik over alle manglende arbejder og indgåede underentrepriseaftaler på alle fagområder.

Til trods for de aktuelle markedsbetingelser føler ejendomsudvikleren med base i Ikast sig særdeles godt rustet til de kommende år, lyder det i meddelelsen.

Egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser udgjorde per 30. april 2024 116,4 millioner kroner. Koncernens balance er opgjort til 398,5 millioner kroner, og soliditeten udgør herefter 29,2 procent.

I Danmark ser NRE stigende aktivitet i form af kontrakter på mindre og mellemstore totalentrepriser. I Norge og Sverige begynder koncernens indsats gennem de seneste år for alvor at bære frugt.

I Norge er opførelsen af et boligprojekt i Ås påbegyndt i regnskabsåret, og byggestart på et større rækkehusprojekt i Røyken forventes også i det kommende regnskabsår.

I Sverige har NRE igangsat byggeriet af et boligprojekt i Vallentuna, og endnu et projekt forventes igangsat i sommeren 2024.

– I et marked som dette handler det om at have dygtige kollegaer omkring sig, og jeg er meget stolt over, hvordan mine kollegaer har tacklet markedsudfordringerne. Vi er tro mod vores strategi, og derfor har vi ro i maven. Vi samarbejder med solide samarbejdspartnere, og vi fortsætter med en flot aktivitet i 2024/25 på tværs af Norge, Sverige og Danmark, udtaler Jacob Eiskjær Olesen.

I 2024/25 forventer NRE Group et resultat før skat på 30-40 millioner kroner.