Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Foto: PR.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Foto: PR.

En politisk aftale fra 2021 har givet landsbyer og øer mulighed for at ansøge om at blive en del af en ny forsøgsordning, der kan fjerne de lovgivningsmæssige barrierer for lokal udvikling. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

Ppartierne bag aftalen har valgt at sende 17 projekter videre til yderligere kvalificering. Oprindeligt var målet ellers at udvælge 10 projekter i landsbyer og småøer.

– Det er meget positivt, at politikerne anerkender den store interesse, der har været for forsøgsordningen, og dermed udvider med flere projekter. Det er borgerne i landsbyerne og på øerne, der selv har taget initiativ til at formulere projekterne, og det vidner i høj grad om, at der er et stort engagement og virkelyst i lokalsamfundene til at skabe udvikling, udtaler formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Fælles for ansøgerne til forsøgsordningen er ønsket om at slippe af med begrænsende lovgivning og regler samt starte en grøn nytænkning.

Lokalsamfundene har særligt haft interesse i opførelsen af nye boliger og nye boformer, som de oplever støder ind i en mur af lovgivningsmæssige barrierer undervejs. Det kan være bofællesskaber, etableringen af boliger nye steder samt “tiny houses”, som ellers må opgives på grund af planloven og lokalplanlægning.

Grøn energiproduktion er også et varmt emne i mange lokalsamfund. Her strander projekter i mødet med kystbeskyttelsesloven, hvor småøer ikke kan få lov til at sætte vindmøller, solcelleanlæg eller anden grøn energiproduktion op.

Fortsat langt til målet

Nu starter arbejdet i Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Kirkeministeriets departement, hvor de 17 projekter undersøges nærmere. Her vil styrelsen og ministeriet undersøge hvilke lovfritagelser, der skal indgå i forsøgsordningen.

– Selvom vi kvitterer for at tage flere projekter med i ordningen, så er det nu, at det hårde arbejde for alvor går i gang. Vi mangler fortsat at se, i hvor høj grad landsbyerne og øerne får lov til at udleve deres projekter. Det afgørende bliver, hvor villig man politisk er til at komme i mål med ordningen og fritage for regler, der ellers blokerer for en grøn og tidssvarende udvikling i lokalsamfundene. Dét vil vi følge tæt i den kommende fase, understreger Steffen Damsgaard.

Baggrund for forsøgsordningen

Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021. Formålet er at afdække interessen fra landsbyer og øer i at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udvikling på landet. Landdistrikternes Fællesråd har varetaget sekretariatsopgaven i den indledende fase i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

I forbindelse med forsøgsordningen, vil Landdistrikternes Fællesråd fortsat prioritere at bidrage til den videre proces i samarbejde med styrelsen i det omfang begge parter ønsker det.

I slutningen af november 2023 forventes aftalekredsen at mødes igen for at beslutte, hvilke landsbyer og øer samt hvilke lovfritagelser, der konkret skal indgå i en forsøgsordning.

Kilde: Landdistrikternes Fællesråd.