Nyt højhus i Viborg er godkendt

Byrådet i Viborg har godkendt et projekt med højhuset Viborg View, der opføres i 11-16 etager mellem Brøndumsvej, Gl. Århusvej og Søndersø.

Et flertal bestående af de i alt 19 byrådsmedlemmer fra henholdsvis Venstre og De Konservative godkendte den 22. juni endeligt lokalplanen for det nye højhus, Viborg View. Det skal opføres på en 5.500 kvadratmeter stor grund mellem Brøndumsvej, Gl. Århusvej og Søndersø.

Bag projektet står selskabet Cheetah Capital, der ejes af en række lokale investorer, i samarbejde med Rambøll og lokale Quattro Arkitekter.

– Det er en sag, der har været lang tid undervejs. Det er en sag, der har fået mange ord med på vejen, sagde formand for Teknisk Udvalg, Torsten Nielsen (K), med henvisning til, at byrådet satte gang i lokalplanprocessen i juni 2020.

Højhuset Viborg View skal opføres mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Visualisering: Rambøll.
Højhuset Viborg View skal opføres mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Visualisering: Rambøll.

Projektet omfatter 68 boliger i et byggeri, der i henhold til lokalplanen skal opføres med en forholdvis smal og høj 16 etagers facade mod Gl. Århusvej og en langstrakt bygningskrop mellem Gl. Århusvej og stien ved Søndersøparken.

Etagebebyggelsen skal opføres med varierende etageantal i 16 etager, 13 etager, 11 etager og 12 etager. De højeste bygningsvolumener placeres op mod Gl. Århusvej.

Facaden på den nederste del af bebyggelsen skal hovedsagelig udformes med glaspartier, så byggeriet fremstår “åbent og i aktivt samspil med omgivelserne”.

Højhuset Viborg View skal opføres mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Visualisering: Rambøll.
Højhuset Viborg View skal opføres mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Visualisering: Rambøll.

De øvrige etager udføres i teglsten i en blanding af lyse og mørke nuancer. Samlet må bebyggelsen have et omfang på 10.500 kvadratmeter.

“I lokalplanen lægges der vægt på, at ny bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet i forhold til udformning og materialevalg”, fremgår det af lokalplanen.

“Endvidere skal det sikres, at bebyggelsen indgår i den bymæssige sammenhæng ved etablering af publikumsorienterede funktioner og aktive facader i bygningens nederste etager”, fremgår det videre.

Højhuset Viborg View skal opføres mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Visualisering: Rambøll.
Højhuset Viborg View skal opføres mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Visualisering: Rambøll.

Erhverv må kun etableres i form af eksempelvis restauranter, hotel, kontorerhverv og klinikker.

Udover etagebebyggelsen omfatter projektet et parkeringsanlæg med taghave samt en byhave på terræn.

“Med taghaven og byhaven lægges der endvidere vægt på, at der sikres kvalitetsfyldte opholdsarealer i tilknytning til bebyggelsen, samt at der skabes gode færdselsforhold til det omkringliggende byområde”, lyder det i lokalplanen.

Af hensyn til nabobebyggelsernes udsigt til søen er der dog skåret lidt af højden af parkeringsanlægget.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe, Marianne Gaardsdal, Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen stemte imod vedtagelsen af lokalplanen. Til sammen kunne de dog blot mønstre 11 stemmer, og planen blev derfor vedtaget.