Plan for 300 boliger på små byggegrunde i Viborg

Næste etape af Taphede ved Viborg omfatter 300 boliger på byggegrunde på ned til 150 kvadratmeter. Og husene må gerne få solceller på tagene.

Næste etape af Taphede i Viborg byder på 300 boliger på små grunde. Foto fra lokalplanen.
Næste etape af Taphede i Viborg byder på 300 boliger på små grunde. Foto fra lokalplanen.

Politikerne i byrådet i Viborg har besluttet at sende et lokalplanforslag for næste etape af Taphede i offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges omtrent 300 boliger fordelt på både almindelige og små parcelhusgrunde samt små grunde til henholdsvis dobbelthuse og rækkehuse.

Området bliver i lokalplanen inddelt i tre delområder, der hver især er inddelt i mindre, underordnede delområder.

Vest og syd for Taphedesletten bliver den mindste grundstørrelse for parcelhusgrunde på 600 kvadratmeter, mens den sættes til 400 kvadratmeter nord og øst for vejen.

I et enkelt delområde er der mulighed for at etablere rækkehuse på grunde helt ned til 150 kvadratmeter. Her skal der bygges cirka 30 boliger.

I resten af delområderne for rækkehuse sættes de mindste grundstørrelser til 200 kvadratmeter, mens de for dobbelthuse sættes til 280 kvadratmeter.

Næste etape af Taphede i Viborg byder på 300 boliger på små grunde. Illustration fra lokalplanen.
Næste etape af Taphede i Viborg byder på 300 boliger på små grunde. Illustration fra lokalplanen.

– Det virker til, at der er en interesse for små grunde med huse på. Og der tænker vi, at det er da bare oplagt at imødekomme det – så er arealforbruget også mindre, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Aksel Rosager Johansen (EL) på byrådsmødet.

Boligerne i området må i henhold til lokalplanforslaget kun opføres med facader i tegl eller træ, ligesom de kan begrønnes.

Tagene på de kommende huse kan blandt andet anlægges som grønne tage eller med solceller. Faktisk må de meget gerne få solceller, understregede Aksel Rosager Johansen på byrådsmødet.

– Des flere solceller, vi får på hustagene, des færre landbrugsarealer skal bruges til solcelleparker for at dække vores energibehov. Det er rigtigt fornuftigt, og det er sågar også noget, der er EU-krav på vej om, sagde han.

Der etableres blandt andet regnvandsbassiner, hvor den mindre Stempedalen rammer Spangsdalen. Visualisering: Lytt Architecture.
Der etableres blandt andet regnvandsbassiner, hvor den mindre Stempedalen rammer Spangsdalen. Visualisering: Lytt Architecture.

– Det er dog ikke helt på plads, hvordan man rent praktisk skriver det ind. Vi kan stille krav til bygningers udseende, de ydre materialer. Så vi kan også stille krav til, at der skal være solceller på taget – men vi kan måske ikke stille krav til, at anlægget skal være tilsluttet, understregede Aksel Rosager Johansen.

Der er i lokalplanen særligt fokus på landskabet i Spangsdalen.

Der etableres blandt andet et større anlæg med regnvandsbassiner, hvor den mindre Stempedalen rammer Spangsdalen. Lytt Architecture har udarbejdet skitser, der illustrerer, hvordan det kan komme til at se ud.

De kommende boliger skal placeres i klynger på høje og flade dele af landskabet, mens dalene og skrænter friholdes fra boligbebyggelse. Her kan i stedet etableres fælles opholdsområder og regnvandshåndtering.

Der etableres blandt andet regnvandsbassiner, hvor den mindre Stempedalen rammer Spangsdalen. Visualisering: Lytt Architecture.
Der etableres blandt andet regnvandsbassiner, hvor den mindre Stempedalen rammer Spangsdalen. Visualisering: Lytt Architecture.

Den store Spangsdalen friholdes fra bebyggelse. Her kan der etableres en større sti, der løber gennem dalen og giver rekreativ adgang til dalen for borgere i Taphede og Asmild.

Samtidig etableres en stiforbindelse over Spangsdalen til Asmild, så der sikres skolesti fra Taphede til Lysningen.

Lokalplanen for det kommende boligområde indgår som en del af helhedsplanen for Taphede, hvor der i alt skal bygges 1.500 boliger. Helhedsplanen blev vedtaget tilbage i 2018.

Området ligger både nord og syd for Randersvej og strækker sig over et areal på cirka 1,8 millioner kvadratmeter.