Nyt fængsel i Viborg placeres ved Firehuse

Byrådet i Viborg besluttede onsdag aften, at et nyt fængsel skal placeres på et 350.000 kvadratmeter stort areal ved Firehuse nær Karup.

Siden det i januar blev offentliggjort, at Viborg Kommune er udvalgt som hjemsted for et nyt lukket fængsel med plads til 400 indsatte, har der været spekuleret i, hvor i kommunen fængslet skal placeres.

I april blev det offentliggjort, at fængslet enten skulle placeres enten syd for Firehuse mellem Karup og Frederiks eller øst for Møldrup mellem Skivevej og Hobrovej.

Positivt modtaget

Onsdag den 26. juni kom så den endelige beslutning, da politikerne i byrådet Viborg besluttede, at fængslet skal placeres ved Firehuse nær Karup.

– Jeg er glad for, at byrådet har valgt området ved Firehuse til placeringen af et nyt fængsel. Det sker efter en god dialog med borgerne i de berørte områder, udtaler borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V).

– Langt de fleste har taget meget positivt imod tanken om et lukket fængsel, men der er selvfølgelig også nogle, der er mere kritiske. Det er specielt nogle af de borgere, der bor tættest på det udpegede område, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi få en god dialog med dem i forbindelse med det videre arbejde.

Med den overordnede placering på plads begynder arbejdet med at finde den helt konkrete placering af det kommende fængsel til 3 milliarder kroner.

– Det område, der er udpeget, er væsentligt større end de 35 hektar, der er behov for. Derfor skal der besluttes en endelig placering af fængslet, så vi kan begynde dialogen med de lodsejere, der ejer de områder, der bliver påvirket af byggeriet, siger Ulrik Wilbek.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet høringssvar fra både området ved Møldrup og området ved Firehuse, der begge har været i spil, ligesom forvaltningen har undersøgt en række forhold, som er en del af den sag, som byrådet tog stilling på baggrund af.

Fakta om Nyt Fængsel i Viborg Kommune

•    Fængslet kræver et samlet areal på omtrent 35 hektar (350.000 kvadratmeter).

•    Der vil være plads til 400 indsatte.

•    Fængslet vil medføre omtrent 400 nye arbejdspladser.

•    Omkring fængslet rejses en betonmur på seks meter bag et pigtrådshegn.

•    Målsætningen er, at fængslet skal være færdigbygget og i drift i 2030.

  • Etableringsudgifterne til et nyt fængsel skønnes i alt at være cirka 3 milliarder kroner. Derefter vil det driften af fængslet koste 320 millioner kroner om året.

Kilde: Viborg Kommune / Justitsministeriet.