PensionDanmark kaster sig ind i kampen mod den globale biodiversitetskrise med lanceringen af en ny biodiversitetsstrategi. Pensionskassen lancerer i første omgang en række konkrete indsatser, der skal bidrage til, at udviklingen af byområder og ejendomme har fokus på at styrke og bevare biodiversiteten, lyder det i en pressemeddelelse.

Ifølge projektudviklingsdirektør i PensionDanmark, Mia Manghezi, vil pensionsselskabet forpligte sig til at investere og bygge, så der skabes den bedst mulige plads til mangfoldighed for planter, dyr og mikrobiologi.

PensionDanmark vil indledningsvis udvælge arealer med lav naturværdi, så man bygger, hvor det skader eksisterende økosystemer absolut mindst.

Dernæst vil der i projektudviklingen være tidlig inddragelse af eksempelvis biologer og landskabsarkitekter for at bevare og styrke naturkvaliteter i det specifikke projekt.

I anlægsfasen vil der blandt andet være separat anlægsøkonomi til naturforbedrende tiltag og høj prioritering af bæredygtige byggematerialer, der har mindst mulig negativ effekt på biodiversitet gennem udvinding, forarbejdelse og fragt.

På sigt ønsker PensionDanmark, at indsatsen skal udbredes videre end til opførelsen af nye ejendomme.

– Ligesom det er lykkes for os at skabe positive ringe i vandet i byggebranchen med vores høje krav til social bæredygtighed og klimaforbedrende tiltag i vores bæredygtighedsprogram, vil vi gerne sikre, at eksempelvis de beboere, kommuner eller lokalsamfund, der skal stå for driften er klædt på til at fortsætte og tage ejerskab på indsatsen for biodiversitet. Som investor vil vi også være garant for den helt afgørende rapportering og dokumentering af resultaterne af indsatsen for biodiversitet, som er så afgørende for at lykkes, siger Mia Manghezi.

Biodiversitet matcher afkast

Ifølge Mia Manghezi står det strategiske fokus på biodiversitet ikke i vejen for PensionDanmarks grundlæggende formål om at skabe værdi for pensionskassens 800.000 medlemmer ved at levere gode og langsigtede afkast fra investeringer i ejendomme.

– Høje ambitioner for kvalitet og bæredygtighed med tilhørende lave udgifter til energi og vedligehold, har allerede vist sig at være en forudsætning for at imødekomme beboernes behov og præferencer og dermed også en garant for en merværdi i investeringen. Vi er overbeviste om, at det samme også gælder for den sociale, biologiske og æstetiske værdiskabelse, som biodiversitetsstrategien kommer til at tilføre vores kommende projekter til glæde for beboernes fysiske og mentale sundhed, argumenterer Mia Manghezi.

Strategien for biodiversitet skal integreres i og fungere i sammenhæng med by- og bæredygtighedsprogrammet i PensionDanmarks bolig- og erhvervsplatform. Det er en klar ambition, at indsatsen for biodiversitet med tiden udbredes til i endnu højere grad at omfatte blandt andet eksisterende ejendomme, forsyningskæder og PensionDanmarks øvrige investeringer.

Principper i PensionDanmarks biodiversitetsstrategi

PensionDanmark forpligter sig til, at alle fremtidige investeringer i byområder og nybyggeri skal levere et positivt bidrag til biodiversiteten senest i 2030. For at nå dette mål skal PensionDanmark med øjeblikkelig virkning arbejde for at modvirke tab af biodiversitet.

Der skal fortrinsvis udvikles nye projekter på arealer med lav naturværdi gennem screening for at undgå grundkøb, der bidrager til skade på eksisterende økosystemer.

Projektudviklingen har tidligt fokus på at styrke og bevare lokale naturkvaliteter gennem inddragelse af lokale interessenter, biologer, landskabsarkitekter og deslige.

I bygge- og anlægsfasen skal naturudviklingen integreres i eksempelvis byggemodning og prioriteres i separat anlægsøkonomi til landskab, mens byggematerialer skal minimere negativ effekt på biodiversitet i både byggeriet og off-site i forbindelse med udvinding eller fragt.

Indsamling af data skal sørge for en kortlægning i årsrapporter for projektets opnåede effekter til gavn for biodiversitet for at dokumentere indsatsen og skabe grobund for yderligere forbedringer.

Investeringer skal via sikring af nødvendigt økonomisk råderum driftes på naturens præmisser gennem inddragelse af blandt andet beboere i monitorering og vedligeholdelse af indsatser for biodiversitet og understøttes i overdragelsen af driftsansvar til kommuner, bydels- eller ejerforeninger.

Der skal gradvist sikres, at PensionDanmark i udviklingen af nye byområder og ejendomme lever op til EU’s taksonomikrav for biodiversitet og økosystemer.

Kilde: PensionDanmark.