Plan for 120 nye boliger i Nyborg er klar

Ny lokalplan skal give mulighed for udvikling af et nyt boligområde med både rækkehuse og lejligheder ved Hyrdegyden nord for Assistens Kirkegård i Nyborg.

Politikerne i byrådet i Nyborg Kommune besluttede den 20. juni at sende et lokalplanforslag for et nyt boligområde ved Hyrdegyden nord for Assistens Kirkegård i Vestergade i offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges mellem 110 og 120 nye boliger i området, der strækker sig over flere matrikler, som ejes af henholdsvis DSB Ejendomsudvikling, Nyborg Kommune og Nyborg Kirke.

I den nordligste del af området skal der bygges punkthuse i tre etager, mens den sydligste del af lokalplanområdet udlægges til rækkehuse i op til to etager.

– Det er vigtigt, at de kommer til at passe ind i området, men det er der taget højde for i lokalplanen, fastslog formand for teknik- og miljøudvalget, Søren Svendsen (V), på byrådsmødet.

Han oplyste videre, at vejadgangen til området løses ved, at Ringvejen ved Handelsskolen forlænges. Der er tale om en løsning, hvor vejen forberedes til at kunne blive forlænget yderligere, hvis der senere bliver behov for det.

LÆS OGSÅ: PLAN FOR 380 BOLIGER I NYBORG ER GODKENDT

Det kommer i øvrigt ikke til at belaste kommunekassen voldsomt, idet det meste af regningen for forlængelsen af vejen sendes videre til bygherren.

Det 50.000 kvadratmeter store området er aktuelt ubebygget og ryddet for tidligere beplantning. Det indgår som en eksisterende rummelighed centralt i byen og blev derfor optaget som kommende boligområde i Kommuneplan 2021. I lokalplanforslaget lægges der op til en bebyggelsesprocent på 40.

Oprindeligt var det planen, at der blot skulle bygges 85 boliger i området. Over et par år er projektet altså vokset noget, hvilket SFs medlem af byrådet i Nyborg glædede sig over med henvisning områdets centrale beliggenhed.

– Vi er rigtigt glade for det oplæg, der er kommet, slog næstformand for teknik- og miljøudvalget Ole Tyrsted Jørgensen (SF) fast.

Har Nyborg behov for så mange nye boliger?

Byrådsmedlem Poul Erik Knudsen (S) påpegede på byrådsmødet, at der er behov for de nye boliger, selvom kommunens forventede befolkningstilvækst i de kommende år er afdæmpet.

Frem mod 2035 skal der efter planen bygges 2.100 nye boliger i Nyborg, mens kommunen i samme periode kun forventes at stige med 96 indbyggere ifølge den seneste befolkningsprognose, oplyste Poul Erik Knudsen.

– Så der må selvfølgelig være andre årsager til, at der er så stort et behov for nye boliger. Og det er der i bund og grund også. Der bliver nemlig flere og flere husstande, hvor der kun bor en voksen, og det er en tendens, som ser ud til at fortsætte fremover, påpegede han.

– Det er derfor positivt, at der i lokalplanen for de 120 nye boliger lægges op til blandede boliger med størrelser fra 65 til 100 kvadratmeter. Det giver plads til både enlige, pensionister og familier, sagde han videre.

LÆS OGSÅ: GRØNT LYS TIL 30 NYE HUSE I NYBORG

Det fremgår det også af lokalplanen, at formålet er “at skabe et attraktivt og centralt beliggende boligområde med forskellige boligtyper og bygningsvolumener, som kan benyttes af flere målgrupper”.

Lokalplanen stiller krav om, “at der vælges gedigne og traditionelle materialer som tegl og teglsten, som de primære materialer i bebyggelsen og at farveholdningen i øvrigt respekterer den klassiske jordfarveskala”. Etageboligerne må dog også opføres med skærmtegl og teglskaller, ligesom der kan frit vælges tagmaterialer inklusive grønne tage. Etageboligerne forventes opført med flade tage grundet begrænsningen på tre etager.

Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for jernbanen, og der vil derfor blive etableret en jordvold med beplantning som støjafskærmning. Lokalplanen er i offentlig høring frem til den 23. august.