Nu bliver Nyborg Slot bygget færdigt

Efter flere års usikkerhed om fremtiden for Nyborg Slot er staten, Nyborg Kommune samt A.P. Møller Fonden og Realdania gået sammen om at sikre udbygningen af det historiske slot.

Projektet om at restaurere Nyborg Slot er tilbage på skinner efter flere års uvished.

Staten, de involverede fonde og Nyborg Kommune er blevet enige om at afsætte ekstra midler til projektet med restaurering og udbygning af slottet, så arbejdet kan færdiggøres.

Projektet har været i gang siden 2014, men byggeriet har stået stille siden 2020 efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Planen er, at der i løbet af de kommende år skal bygges en ny museumsfløj, en ringmur, og det eksisterende vagttårn skal forhøjes.

Byggeprojektet forventes at være afsluttet i 2028 inden for en samlet ramme på knap 328 milioner kroner

– Det er sørgeligt, at et af vores vigtigste bygningsværker, der var et politisk magtcentrum i middelalderen, har været lukket af for offentligheden i så mange år. Nyborg Slot fortjener at blive vist frem, for bygningen har en ekstremt central placering i Danmarks historie, udtaler kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Projektet startede i 2014, men det blev standset i 2020 efter en klage og en efterfølgende afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som stoppede byggeriet. Det har forsinket projektet, som skulle have stået færdigt i 2023. Forsinkelsen gjorde projektet dyrere, blandt andet fordi prisen på byggematerialer er steget.

A.P. Møller Fonden genindtræder i projektet. Bidragsydernes nye bidrag gør det muligt at færdiggøre projektet. A.P. Møller Fonden og Realdania bidrager hver med 80 millioner kroner. Nyborg Kommunes bidrag udgør 53,4 millioner kroner, mens statens bidrag udgør 114,2 millioner kroner.

Bidragene gør det også muligt at tage højde for de bæredygtighedskrav, der stilles til nye byggerier, og prisudviklingen. De samlede bidrag til projekter er således 138 millioner kroner fra staten, 131 millioner kroner fra Realdania, 130 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden og 73 millioner kroner fra Nyborg Kommune.

Folketingets Finansudvalg skal snarest behandle finansieringen af projektet via et aktstykke. Herefter arbejdes der videre med en anlægslov. Når anlægsloven er vedtaget, og der er gennemført et udbud for anlægsarbejderne, kan byggeriet påbegyndes.

Byggeriet forventes afsluttet i starten af 2028. Herefter skal den kommende udstilling installeres, og det er forventningen, at museet vil åbne i løbet af 2028.