Ullerslev-Centret skal udvides med 46 boliger

Ny lokalplan skal give AB Holmegården og Guldfeldt mulighed for at bygge 46 almene boliger i tilknytning til Ullerslev-Centret.

Byrådet i Nyborg Kommune besluttede i september 2022, at igangsætte planlægningen for en omdannelse af Ullerslev-Centret.

Omdannelsen af butikscentret indgår som en del af Ullerslevs strategiske udviklingsplan, hvor målet er at styrke bosætningen. Nu er der udarbejdet en lokalplan for projektet.

– Jeg har i hvert fald noteret mig, at der er en stor interesse for, at vi får skabt en forandring på Ullerslev-Centret, sagde borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V), på byrådsmødet, hvor politikerne besluttede at sende lokalplanforslaget mindst otte ugers offentlig høring.

– Det har ikke længere de velmagtsdage, som det havde i sin oprindelige form, påpegede borgmesteren.

Læs også: Plan for 120 nye boliger i Nyborg er klar

Guldfeldt og AB Holmegården samarbejder om opførelse af op mod 46 almene boliger som led i udviklingen af centret.

AB Holmegården vil bygge etageboliger i to og tre etager samt enkelte rækkehuse. Lejlighederne varierer i størrelser fra 65 kvadratmeter til 100 kvadratmeter.

Ullerslev-Centret skal udvides med 46 boliger. Visualisering fra lokalplanen.
Ullerslev-Centret skal udvides med 46 boliger. Visualisering fra lokalplanen.

Boligerne skal opføres i den nordlige del af området ud mod Egevangsvej og dagligvarebutikken Spar.

Muligheden for nye boliger gælder ikke blot for den almene boligbebyggelse, men for hele centerområdet.

Undtaget er dog den nordligste del, der i dag rummer Spar og Ullerslev Pub. Her giver lokalplanen mulighed for, at dagligvarebutikken kan udvides til op til 1.200 kvadratmeter. Udvidelsen forudsætter dog, at pubben inddrages i projektet.

Læs også: Fynske kommuner vil genbruge mere beton i byggeprojekter

Lokalplanen omfatter både Ullerslev-Centret og de omkringliggende butiks- og erhvervsejendomme, samt parkeringsarealerne i tilknytning til centeret.

Området er bygget igennem 1970’erne og 1980’erne og har sammen med det tidligere Ullerslev Rådhus fungeret som centrum for handel og servicefunktioner.

Ligesom mange andre bymidter er området under forandring med færre butikker og virksomheder, hvorfor det er blevet aktuelt med en omdannelse af det 28.000 kvadratmeter store område, skriver Nyborg Kommune.