Platform.as: Tab på enkelte kunder bag underskud i 2022/23

Det netop aflagte regnskab for Platform.as viser en rød bundlinje samt en lille nedgang i aktiviteten i 2022/23 sammenlignet med året før.

Platform.as har netop offentliggjort regnskabet for perioden fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Virksomheden havde en bruttofortjeneste på 52,4 millioner kroner mod 61,8 millioner kroner året før og et resultat af den primære drift på -1,1 millioner kroner mod plus på 7,3 millioner kroner året før.

Forskellen skyldes tab på debitorer, hvoraf tab på konkursramte Altan.dk, der havde indehaverne af Platform.as i ejerkredsen, tegner sig for 8 millioner kroner.

Årets resultat blev således -4,7 millioner kroner mod 4,3 millioner kroner året før, skriver Planform.as i en pressemeddelelse.

– Vi har indregnet et større tab på debitorer i 2022-23 regnskabet. Det er naturligvis kedeligt. Men en høj udlejningsprocent i det første halvår af 2023-24, et første kvartal 2024 foran budget og et medarbejderteam, som er klar til højsæsonen, gør mig fortrøstningsfuld, siger administrerende direktør for Platform.as, Casper Knudsen.

Høj aktivitet hele året overrasker

Platform.as udlejer arbejdsplatforme, byggehejs og lifte til større nybyggerier og renoveringsopgaver i hele landet. I sommeren 2023 reducerede virksomheden bemandingen, da ledelsen forventede nedgang i aktiviteten.

Læs også: Byggeri af stort hovedkontor i Trekroner er godkendt

– Den nedgang i efterår og vinter, som vi normalt ser her, kom ikke. Derfor har vi brugt betydelige ressourcer på at genbesætte stillinger og oplære nye medarbejdere hen over efteråret 2023, siger Casper Knudsen.

– Vi fastholder løbende en tilfredsstillende udlejningsprocent på omkring 85 procent, og i første kvartal 2024 er vi foran budgettet. Nu står vi overfor højsæsonen med et stærkt team, så jeg er sikker på, at vi når vores mål på 3-5 millioner kroner i resultat for 2023-24.

Fokus på likviditet

Det fremgår også af det netop offentliggjorte regnskab, at det negative årsresultat i kombination med stigende renteudgifter udfordrer likviditeten i Platform.as. Det er en udfordring, som ledelsen har fokus på at løse.

– Platform.as har ejerkredsens fulde opbakning, nogle meget dygtige og motiverede medarbejdere og gode relationer til kunder og samarbejdspartnere, så jeg ser lyst på vores fremtid. Desuden forventer vi, at det på baggrund af vores sunde drift er muligt at udvide vores kreditfaciliteter i løbet af foråret, siger Casper Knudsen.

Platform.as er etableret i 2008 og ejes af brødrene Casper Knudsen og Ulrik Knudsen gennem deres respektive holdingselskaber.

Virksomheden har hovedkontor i Ishøj og en afdeling i Aarhus. I alt har Platform.as 55 medarbejdere.

Nøgletal – Platform.as

(Beløb i tusinde kroner)

                                                          2022/23           2021/22      2020/21

Resultat af primær drift                         -1.064               7.337          1.680

Finansielle poster i alt                            -4.730              -1.851         -1.469

Årets resultat                                        -4.696               4.249               95

Antal medarbejdere (fuldtid)              55                    54               57

Egenkapital                                            41.808             46.504           42.255

Egenkapitalens forrentning               -11 procent       9 procent     0 procent

Soliditetsgrad                                         24 procent       26 procent    26 procent

Likviditetsgrad                                        34 procent       50 procent    46 procent

Kilde: Platform.as.