Nyt stenrev skal forbedre biodiversiteten i Køge Bugt

Foreningen Køge Bugt Stenrev har i samarbejde med Ishøj Kommune opført stenrevet Fyrsten ud for Ishøj Havn.

I vandet ud for indsejlingen til Ishøj Havn har Ishøj Kommune og foreningen Køge Bugt Stenrev etableret et helt nyt stenrev.

Det skal forbedre biodiversiteten i bugten, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det nye stenrev ligger på to meters dybt vand, er 80 meter langt og 15 meter bredt og består af store sten, som er omtrent 0,5-1 meter brede.

– Stenene stammer fra forskellige steder på Sjælland, hvor vi har oprettet ”stenbanker”, som borgere og virksomheder har kunnet donere store sten til. For eksempel har Arla Foods i Ishøj doneret en del af deres store kampesten, siger Allan Scheller fra Foreningen Køge Bugt Stenrev.

Et stenrev kan med tiden tilbyde gydepladser, skjulesteder, spisekamre og opvækstmuligheder for mange forskellige livsformer – både de stationære såsom tang, alger og muslinger, men også de frit svømmende som fisk, rejer og bløddyr.

For at vurdere hvor stor en forskel det nye stenrev gør for biodiversiteten i Køge Bugt, har Københavns Universitets Fiskeatlas-projekt allerede undersøgt fiskearternes tæthed i området, før stenrevet blev opført.

Lignende undersøgelser vil blive udført i fremtiden for at finde ud af, hvordan fiskene bruger stenrevet.

En stor del af pengene til etableringen af stenrevet kommer fra Velux Fonden, som i maj 2022 gav 9,6 millioner kroner til foreningen Køge Bugt Stenrevs arbejde for at genskabe biodiversiteten i Køge Bugt.

Ishøj Kommune har bevilliget 100.000 kroner til etableringen af Fyrsten.