Prognose: Faldende befolkningstilvækst i Silkeborg

Udsigt til et markant fald i boligbyggeriet i Silkeborg medfører et ligeledes markant fald i befolkningstilvæksten i den midtjyske kommune.

I 2023 voksede Silkeborg Kommune med knap 1.350 indbyggere og var dermed blandt de hurtigst voksende kommuner i Danmark.

Aktuelt har kommunen ifølge Danmarks Statistik knap 100.800 indbyggere. Gennem de seneste ti år er Silkeborg Kommune vokset med over 11.000 indbyggere eller gennemsnitligt godt 1.100 indbyggere om året.

I de kommende 13 år forventes en befolkningstilvækst på omkring 620 indbyggere om året, hvilket altså er tæt på en halvering i forhold til udviklingen gennem de foregående ti år.

Byrådet blev præsenteret for prognosen den 19. marts, og her gav tallene anledning til panderynker blandt politikerne.

– Det er jo en ganske dramatisk udvikling, lød det fra 2. viceborgmester Steen Vindum (V), som påpegede, at der er blevet vedtaget for få lokalplaner, samt at tallene kommer til at påvirke kommunens budgetter.

Den forhenværende borgmester var ikke ene om bekymringen.

– Selvom Steen Vidum og jeg sidder på hver vores side af borgmesteren, så kan jeg kun sige, at jeg er fuldstændig og aldeles enig med Steen Vindum, sagde næstformand i Plan- og Vejudvalget, Lars Hansen (SF).

– Vi kan godt påvirke denne fremtid en hel del. Og det handler selvfølgelig i bund og grund om, at vi kan påvirke, hvor folk vil bo, og det kræver bare, at vi sørger for, at der er tilstrækkeligt med lokalplaner fordelt over hele kommunen. Det skal vi arbejde noget mere for, sagde han.

Læs også: Befolkningstilvækst i Silkeborg skaber fortsat behov for nye boliger

Befolkningsprognosen tager blandt andet udgangspunkt kommunens Boligprogram 2024, der angiver den forventede vækst i antallet af nye boliger fra 2024 og frem til og med 2036.

I 2023 fik kommunen i alt 902 nye boliger fordelt på 427 lejligheder, 344 rækkehuse og 129 parcelhuse samt to øvrige boligtyper.

I 2024 forventes dog en lavere indflytning end i de foregående år, hvilket blandt andet skyldes få vedtagne lokalplaner for boligprojekter i 2022 og 2023, ventelisten for lokalplaner og politiske prioriteringer af lokalplanerne samt generelle markedstendenser, lyder det fra kommunens forvaltning.

Tendensen med et lavere indflytningstal end i de foregående år forventes at fortsætte fra 2024 og frem til og med 2025, men herefter forventes tallet at stige igen. Dog ikke med tilnærmelsesvis samme udbygningstakt som i perioden 2019-2023.

Fra vækstkommune til leverpostejskommune

Hvis befolkningsprognosen holder stik, vil Silkeborg Kommune i 2037 have 108.800 indbyggere. Dermed vil kommunen have en befolkningstilvækst på omkring 8 procent i perioden.

– Er Silkeborg ved at blive til en leverpostejskommune? Vores befolkningstal stiger godt nok, men det er markant mindre end tidligere, sagde medlem af Plan- og Vejudvalget, Morten Riis Skydsgaard (K), på byrådsmødet.

– Faktisk så kommer vi procentvis til at ligge meget tæt på den befolkningstilvækst, vi ser generelt her i Danmark, sagde han.

Formand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Gitte Willumsen (K), påpegede at prognosen kan få store konsekvenser, hvis tallene står til troende.

– Jeg bliver temmeligt bekymret. Når man kigger på, hvor mange tilflyttere, man forventer, og når man kigger på fødselsraten, så kan jeg fortælle, at nogle af de børnehuse, vi er ved at åbne og indvie nu, dem skal vi måske begynde at lukke om ti år, hvis der ikke kommer til at ske noget, sagde hun.

– Vi er ikke længere den vækstkommune, vi var. Vi kommer ikke til at kunne selvbudgettere, vi kommer ikke til at have de penge i kassen, vi forventer, understregede hun.

Der skal flere lokalplaner gennem systemet

Formand for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen (K), var helt på linje med sin partikollega.

– Når vi kigger på det antal lokalplaner, vi har leveret i det forgangne år – otte styks – så er det jo, at vi med misundelige øjne skal kigge rundt på stort set alle andre kommuner i dette land og tænke “hold kæft, hvor gør de det godt i forhold til det, vi leverer”, sagde han og understregede, at en stor del af ansvaret ligger hos politikerne i byrådet, som nogen gange har været for “omstændelige” i behandlingen af lokalplanforslag.

Læs også: Silkeborg er klar med strategi for billige boliger

Borgmester Helle Gade (S) påpegede, at der er per 1. marts er blevet ansat nye folk i Plan- og Vej- samt Teknik- og Miljøforvaltningen med fokus på at få gennemført flere lokalplaner.

– Jeg er bare glad for at minde om, at vi faktisk i budgetaftalen for 2024 har afsat ekstra midler til Plan- og Vejudvalget netop i forhold til at få kigget på lokalplaner, sagde borgmesteren.

Hun understregede desuden, at den forventede lavere befolkningstilvækst i kommunen er udtryk for en landsdækkende tendens, hvor flyttemønstre påvirkes af inflationen og de høje renter.