Befolkningstilvækst i Silkeborg skaber fortsat behov for nye boliger

Indbyggertallet i Silkeborg vokser. I de kommende år skaber fortsat befolkningstilvækst behov for nye boliger, skoler og daginstitutioner i vækstkommunen.

Indbyggertallet i Silkeborg Kommune blev i begyndelsen af 2023 opgjort til 99.400. Kommunen voksede sidste år med over 2.000 indbyggere og var dermed blandt de hurtigst voksende danske kommuner i 2022.

Gennem de sidste 10 år er Silkeborg Kommune vokset med lige godt 10.000 indbyggere, og skal man tro en ny befolkningsprognose, som Cowi har udarbejdet for kommunen, skal der findes plads til flere nye silkeborgensere i de kommende år.

Tilvæksten vil dog være en anelse mere afdæmpet i den midtjyske kommune ved Søhøjlandet.

Ser man på perioden fra 2012 til 2022 voksede Silkeborg Kommune ifølge Danmarks Statistik med 8.030 indbyggere, mens selve Silkeborg by voksede 6.940 indbyggere. Dermed stod selve byen for omkring 86,5 procent af kommunens samlede befolkningstilvækst i den periode.

Ifølge befolkningsprognosen kan kommunen som helhed frem mod 2036 forvente en befolkningstilvækst på i alt 9.396 borgere. Det svarer til en tilvækst
på 9,4 procent, hvilket er væsentligt mere end på landsplan, hvor der i samme periode forventes en befolkningsvækst på 3,7 procent.

På kort sigt forventes der ud fra prognosen en befolkningsvækst i 2023 på i alt 1.570 borgere, mens der i 2024 forventes en vækst på 1.101 borgere og i 2025 en vækst på 734 borgere.

Alt i alt betyder det, at Silkeborg Kommune ved indgangen til 2036 forventes at have 108.800 indbyggere. Til den tid forventes der at være flere 0-17-årige, flere omkring 40 år samt flere +60-årige sammenlignet med 2023. Endeligt sker der en markant vækst i antallet af +80-årige fra de nuværende godt 4.600 til knap 8.100 i 2036. Til gengæld, forventes der at være færre i 20’erne og 50’erne i 2036 sammenlignet med i 2023.

Faktiske og forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune per 1. januar. Kilde: Befolkningsprognose, Silkeborg Kommune, 2023-2036 / Cowi.
Faktiske og forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune per 1. januar. Kilde: Befolkningsprognose, Silkeborg Kommune, 2023-2036 / Cowi.

Samlet set betyder den udvikling dog, at der blandt andet kan blive behov for nye eller udvidede skoler og daginstitutioner i Silkeborg Kommune i de kommende år.

– På baggrund af denne befolkningsprognose bliver der også lavet en elevtalsprognose og en prognose for de små børn, sagde byrådsmedlem Søren Kristensen (S), da byrådet den 28. marts blev orienteret om og drøftede befolkningsprognosen.

– Hvis vi kigger på, hvor mange børn, der kommer inden for de næste fem-ti år, så får vi i hvert fald nogle pladsproblemer i vores folkeskoler og også i vores daginstitutioner. Og det er klart, at det skal vi jo håndtere, påpegede han.

Fortsat behov for nye boliger i Silkeborg

Boligbyggeriet i Silkeborg Kommune er steget gradvist siden finanskrisen, og alene i 2022 blev der bygget omkring 1.100 boliger i kommunen, hvoraf over halvdelen var rækkehuse.

I perioden fra 2003 til 2022 gennemsnitligt bygget 520 nye boliger om året i kommunen. Knap så mange boliger vil der ifølge prognosen blive bygget i de kommende 12 år, men det forventes dog, at der vil blive opført gennemsnitligt 498 boliger om året i perioden fra 2023 til 2035.

I alt vil der blive bygget 6.471 nye boliger i de kommende 12 år, lyder det i prognosen.
Fra 2003 til 2022 blev der ifølge prognosen især bygget parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Den udvikling forventes at forsætte. Dog vil der blive opført lidt flere etageboliger og rækkehuse og lidt færre parcelhuse, fremgår det af prognosen.