AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I den 12-årig periode fra primo 2024 til primo 2036 vil Kolding Kommune hvert år gennemsnitligt vokse med 486 indbyggere. Det viser den seneste befolkningsprognose fra kommunen.

Ifølge prognosen forventes en stigning i indbyggertallet på 5.835 indbyggere fra 94.935 primo 2024 til 100.770 indbyggere primo 2036. Dette svarer til en stigning på 6,15 procent.

Prognosen blev præsenteret for politikerne i byrådet den 19. marts.

– Og der er rigtigt meget at glæde sig over. Vi forventer flere borgere i perioden, der kan bidrage til vores fælles fremtid. Og især bliver vi flere mellem 17 og 64 år, men der er også noget positivt i, at gruppen af seniorer vokser. Jeg hører nogen gange den gruppe omtalt som “ældrebyrden”. Det tror jeg, er et ord, vi skal lægge væk, sagde næstformand for Plan og Teknik, Gitte Grønbæk (K), på byrådsmødet.

Læs også: Nyt boligområde med tiny houses i Kolding på vej

Hun påpegede, at gruppen af seniorer udgøres af “erfarne mennesker med masser af ressourcer” med orden i økonomien, samt at de bidrager til fællesskabet.

Af befolkningsprognosen fremgår det, at den forventede vækst særligt vil være i de ældre aldersgrupper fra 60 år og derover. Aldersgrupperne 30-39 år og 40-49 år forventes dog også at vokse betydeligt, mens antallet af 50-59-årige forventes at falde betydeligt.

Befolkningstilvækst trods lav fertilitet

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af de historiske befolknings- og boligtal i Kolding Kommune og tilrettet på baggrund af de nyeste tendenser. De viser blandt andet en årrække med et lavere antal af fødsler kommunalt og på landsplan end forventet.

I de seneste år er fødselsoverskuddet i Kolding Kommune faldet betydeligt som følge af både et faldende antal fødsler og et stigende antal dødsfald. Det faldende antal fødsler skyldes faldende fertilitet, fremgår det af prognosen.

Den samlede fertilitet, det vil sige det antal børn, som 1.000 kvinder ville føde i aldrene fra 15 til 49 år, hvis ingen af dem døde, lå i Kolding Kommune på 1.622 børn per 1.000 kvinder i 2023. Det er en smule højere end landsgennemsnittet. Prognosen forudsiger at fødselsbalancen fra og med 2029 vil være negativ.

– Det der bekymrer mig i vores befolkningsprognose, det er, at antallet af de helt små børn på 0-2 år stagnerer. Og det er for mig rigtigt, rigtigt overraskende, sagde Gitte Grønbæk på byrådsmødet.

Læs også: Kolding Kommune udstykker 62 parcelhusgrunde ved Vester Nebel

– Vi har tilflytning af familier, og det er de store årgange demografisk, der skal have børn nu. Det er dem, der er mellem 25 og 39 år, som vi forventer stifter familie og får børn. Så jeg havde forventet meget større årgange, end det vores befolkningsprognose viser, sagde hun.

Trods et kommende fødselsunderskud vil befolkningstilvæksten i kommunen altså fortsættes, og det skyldes ifølge prognosen, at nettotilflytningen til Kolding Kommune forventes at stabilisere sig på et højt niveau.

Flyttemønstrene afhænger i høj grad af, hvor mange boliger, der bliver opført. Prognosen tager højde for dette via et boligprogram, som specificerer forventningerne til nye boliger fordelt på boligtyper og områder.

Det forventes, at der bygges og indflyttes 5.843 boliger i Kolding Kommune i perioden 2024-2035.