Kolding Kommune udstykker 62 parcelhusgrunde ved Vester Nebel

Kolding Kommune vil udstykke 62 nye parcelhusgrunde på tidligere landbrugsarealer mellem Koldingvej og Vester Nebel Ådal.

Politikerne i byrådet i Kolding har endeligt vedtaget en ny lokalplan for et 13,8 hektar stort areal mellem Koldingvej og Vester Nebel Ådal. Her skal der udstykkes 62 parcelhusgrunde.

“Den særlige beliggenhed ud til åbne naturarealer i forlængelse af eksisterende bymæssig bebyggelse langs Koldingvej rummer potentialet til at skabe et attraktivt boligområde i sammenhæng med boligområdet Elkærholmparken”, fremgår det af referatet fra byrådsmødet den 19. marts, hvor lokalplanen blev vedtaget.

Området med navnet “Ved Virkelyst” bliver i lokalplanen inddelt i tre delområder.

Læs også: Nyt boligområde med tiny houses i Kolding på vej

Parcelhusgrundene i delområde 1 og 2 skal have en størrelse på mindst 900 kvadratmeter og maksimalt 1.300 kvadratmeter. I delområde 3 skal grundene have en størrelse på minimum 500 kvadratmeter og maksimalt 900 kvadratmeter.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må højst udgøre 30, og i delområde 1 og 3 må der maksimalt bygges i én etage, mens husene i delområde 2 må opføres i to etager.