Administrerende direktør Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen. Foto: PR.
Administrerende direktør Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen. Foto: PR.

Det netop offentliggjorte regnskab fra Skou Gruppen viser for regnskabsåret 201/22 en omsætning på 344 millioner kroner mod 355 millioner kroner i 2020/21 og et resultat før skat på 9,8 millioner kroner, hvilket det samme som i 2020/21.

Men egenkapitalen og soliditeten er øget, samtidig med at likviditeten er forbedret. Skou Gruppen har desuden slanket sin forretning ved at frasælge SG Beton og afvikle SG Totalentreprisen. Det skriver entreprenørvirksomheden med base i Hørsholm i en pressemeddelelse.

– Det er urolige tider i byggebranchen, og med vores seneste regnskab sætter vi en tyk streg under, at Skou Gruppen har en bundsolid økonomi, udtaler administrerende direktør hos Skou Gruppen, Martin Skou Heidemann.

– Vores soliditetsgrad er voksende, likviditeten er god og pengestrømmen særdeles positiv. Dertil kommer, at vi har en rigtig god ordrebeholdning. På toppen af det, har vi valgt at styrke vores egenkapital med hele årets overskud.

– Det er meget tilfredsstillende for os, at vi kan præstere et resultatet på niveau med sidste år og polstre os ved at lægge et pænt overskud til egenkapitalen. Vel at mærke i en periode, hvor hele byggebranchen er udfordret af stigende priser på materialer og brændstof som følge af krigen i Europa, udtaler Martin Skou Heidemann, der også glæder sig over Skou Gruppens gode likviditet.

Datterselskaber er lukket eller solgt fra

Et af datterselskaberne – SG Beton – er nu blevet udskilt, idet tidligere medejere og nøglemedarbejdere har købt selskabet ud af Skou Gruppen.

– Vi kunne konstatere, at der ikke var den synergi mellem Skou Gruppen og datterselskaberne SG Totalentreprise og SG Beton, som vi havde forventet. Men det er glædeligt, at SG Beton fortsætter som en ejerledet virksomhed i eget regi. Samtidig har Skou Gruppen overtaget SG Totalentreprises igangværende projekter, mens dette selskab bliver lukket ned, forklarer han.

Disse tiltag betyder også, at Skou Gruppens samlede balance er slanket noget.

En god ordrebeholdning af større opgaver

Martin Skou Heidemann forventer, at Skou Gruppen står godt rustet til en fornuftig drift gennem nogle mere urolige år, som byggebranchen kigger ind i. Ifølge pressemeddelelsen er ordrebeholdningen solid med flere store projekter med en høj grad af egenproduktion.

Det gælder eksempelvis etableringen af ungdomsboliger på Amager, ny administration og mandskabsfaciliteter for ARC Amager Ressourcecenter, en gennemgribende renovering af boligforeningen Grønnehaven i Taastrup, renoveringen af endnu en boligforening i Holbæk og etableringen af et undervisningscenter ved Bispebjerg Hospital.

Skou Gruppen har desuden en betydelig serviceafdeling, som varetager bygningsvedligeholdelse og reparationer for en række hovedstadskommuner, almene boligselskaber, Region Hovedstaden og Forsvaret.

– Vi har set, at rekordmange byggevirksomheder må give op i forlængelse af først forsyningskrise, siden energikrise og nu opbremsning i det private forbrug som følge af krig og usikkerhed. På den baggrund er jeg glad for, at Skou Gruppen står så bundsolidt – både hvad angår ordrebog og kundeunderlag samt finansiel styrke og uafhængighed, siger Martin Skou Heidemann

Skou Gruppens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

De økonomiske pejlemærker

Skou Gruppens ledelse har fire pejlemærker for styring af virksomheden, som skal sikre en robust økonomi og sund byggevirksomhed i det lange løb. På flere områder er disse pejlemærker mere end indfriet:

  • Dækningsgraden skal være på 15 procent (er pt. 13,4 procent)
  • Overskudsgraden skal være på 5 procent (er pt. 2,7 procent)
  • Egenkapitalandelen skal være på 20 procent (er pt. 26,9 procent)
  • Bankgælden skal være maksimalt 100 procent af årets resultat før afskrivninger (er pt. 0 procent)

Partnere i Skou Gruppen

Martin Skou Heidemann, administrerende direktør

Jesper Egund, teknisk direktør

Freddy Hansen, tilbudschef

Alexander Hermansen, tømrermester

Jesper Nicolaisen, salgschef

Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand                                                                           

Nøgletal for Skou Gruppen

   
Skou Gruppen 2021-22 2020-21
Nettoomsætning, millioner kroner 343,7 355,4
Bruttofortjeneste, millioner kroner 75,6 74,0
Resultat før skat, millioner kroner 9,8 9,8
Antal ansatte 133 130
Bruttomargin, procent 22,0 20,8
Overskudsgrad (EBIT-margin), procent 2,7 1,8
Likviditetsgrad, procent 155,3 146,2
Soliditetsgrad, procent 26,9 21,5
Egenkapitalforrentning, procent 18,2 21,3