Skou Gruppen renoverer almene boliger i Taastrup

Taastrup Almennyttige Boligselskab v/DAB og Skou Gruppen har netop indgået kontrakt om en gennemgribende renovering, miljøsanering og modernisering af boligforeningen Grønnehaven i Taastrup.

Skou Gruppen skal stå for en gennemgribende renovering af boligerne i boligforeningen Grønnehaven i Taastrup for Taastrup Almennyttige Boligselskab v/DAB.

Når projektet afleveres i foråret 2024, er boligforeningen omdannet til 52 lejeboliger, hvoraf 10 er indrettet som tilgængelighedsboliger.

– Det er en meget omfattende totalrenovering, vi kommer til at gennemføre i Grønnehaven, udtaler Alexander Hermansen, som er tømrermester og partner hos Skou Gruppen og ansvarlig for den nye hovedentreprise, i en pressemeddelelse.

I forbindelse med renoveringen skal der både skiftes tagkonstruktion, tag, døre, vinduer og facade samt kloakering. Desuden skal der miljøsaneres for blandt andet asbest, PCB og blyholdigt maling. Lejlighederne får nye større badeværelser med bruseniche, renoverede køkkener og nye elinstallationer.

Ud over den gennemgribende renovering af boligblokke og lejligheder bliver der også etableret nye og bedre udenomsarealer omkring lejlighederne med legeplads, fællesarealer og beboerhaver. Stuelejlighederne får adgang til haverne via nyetablerede trapper samt ramper, som sikrer tilgængeligheden.

I dag har Grønnehavens lejligheder bittesmå københavner-badeværelser, hvor man nærmest skal stå oveni toilettet for at tage brusebad. Efter renoveringen vil de have brusenicher og forbedret ventilation. Foto: PR.
I dag har Grønnehavens lejligheder bittesmå københavner-badeværelser, hvor man nærmest skal stå oveni toilettet for at tage brusebad. Efter renoveringen vil de have brusenicher og forbedret ventilation. Foto: PR.

Projektet har et budget på knap 90 millioner kroner. Friis Andersen Arkitekter er totalrådgiver i forbindelse med renoveringen. Ingeniør er Søren B. Nielsen A/S, mens Niels Lützen landskabsarkitekter ApS er landskabsarkitekt på projektet.

– Grønnehaven er fra 1945 og ligger i et roligt kvarter, som samtidig er tæt på Taastrup Hovedgade. Det er grundlæggende gode boliger, og der er god plads imellem dem til at etablere nogle interessante uderum. Men bebyggelsen er meget nedslidt, og en gennemgribende modernisering er nødvendig. Ikke mindst for at sikre en fortsat god og blandet beboersammensætning, udtaler Anders Foli Mix, som er projektleder hos Friis Andersen Arkitekter, der er boligforeningens totalrådgiver.

Den helhedsplan, som Friis Andersen Arkitekter har udformet sammen med boligselskabet, skal fremtidssikre Grønnehaven med nyt tag, nye vinduer og døre, mere anvendelige udenomsarealer, tilgængelighedsboliger og mere moderne lejligheder i det hele taget.

I dag har Grønnehavens lejligheder bittesmå københavner-badeværelser, hvor man nærmest skal stå oveni toilettet for at tage brusebad. Efter renoveringen vil de have brusenicher og forbedret ventilation. Foto: Friis Andersen Arkitekter.
I dag har Grønnehavens lejligheder bittesmå københavner-badeværelser, hvor man nærmest skal stå oveni toilettet for at tage brusebad. Efter renoveringen vil de have brusenicher og forbedret ventilation. Foto: Friis Andersen Arkitekter.

– I dag har lejlighederne bittesmå københavner-badeværelser, hvor man nærmest skal stå oveni toilettet for at tage brusebad. For at fremtidssikre boligerne inddrager vi en del af værelset for at kunne tilføre badeværelserne egne brusenicher, og i badeværelserne kommer der ny og forbedret ventilation, siger Anders Foli Mix.

Han forklarer, at man inddrager det eksisterende køkken til badeværelse for at skabe mere plads, og der bliver lavet åbent køkken-alrum i tilgængelighedsboligerne.

Delvis genhusning stiller krav til håndværkerne

I forbindelse med projektet er det kun beboerne i de lejligheder, som skal slås sammen og omdannes til tilgængelighedsboliger, som bliver genhuset. Dette stiller krav til planlægningen af ombygningen af lejlighederne og håndværkernes rutiner. De fleste lejligheder skal nemlig renoveres, mens de er beboede.

– Fra boligforeningen og totalrådgiverens side er der gjort et stort arbejde for at inddrage beboerne og forberede dem på hele forløbet, siger Alexander Hermansen fra Skou Gruppen.

– Men vi kommer naturligvis til at tilrettelægge vores arbejde, så vi generer beboerne mindst muligt. Det handler om at være i hver lejlighed så kort tid som muligt og om at rydde op efter os. Desuden skal vi hele tiden have frie og sikre veje til beboerne, når de færdes til og fra lejlighederne, mens vi bygger om.

Mens byggeriet står på, bliver der opsat skurvogne med toilet- og bad til de beboere, som midlertidig ikke selv har noget badeværelse.