Socialdemokrater godkender stort boligprojekt i Ballerup

Wihlborgs står i samarbejde med Urban Power og Sweco bag boligprojektet på Lautrupvang i Ballerup. Lokalplanen er nu godkendt.

I alt 13 af de 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Ballerup er socialdemokrater. Det kan det svenske ejendomsselskab Wihlborgs glæde sig over.

Den 17. juni skulle politikerne nemlig beslutte, om en lokalplan og et kommuneplantillæg for et stort boligprojekt på Lautrupvang 3 skulle endeligt godkendes.

Medlemmerne fra Socialdemokratiet samt de i alt tre medlemmer fra Konservative og Nye Borgerlige stemte for lokalplanen.

Dermed var der flertal, selvom medlemmerne fra Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre og løsgænger Kate Svarrer stemte imod.

Og så skulle man måske tro, at der er tale om et projekt, som har bragt sindene i kog i hovedstadskommunen. Det er ikke umiddelbart tilfældet.

– De to planforslag har været i offentlig høring i perioden 7. februar til 13. marts. Der har også været afholdt et borgermøde, som vi mødte op til, men desværre blev borgermødet i Skovlunde Kulturhus den 7. marts aflyst. Og det var ganske enkelt, fordi der ikke mødte nogle borgere op. Der mødte en politiker op, oplyste formand for Klima- og Miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

Wihlborgs står bag boligprojektet på Lautrupvang i Ballerup. Illustration: Urban Powers.
Wihlborgs står bag boligprojektet på Lautrupvang i Ballerup. Illustration: Urban Powers.

I forbindelse med den offentlige høring indkom der fem høringssvar, hvoraf et var fra en borger i kommunen, mens de øvrige fire kom fra henholdsvis kommunalbestyrelsesmedlem Kate Svarrer, fra Miljøstyrelsen, fra Vestforbrændingen og fra Plushusene i Sømose hegn.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte justeringer og præciseringer i lokalplanen, som dog fortsat giver mulighed for, at der kan bygges et 10.500 kvadratmeter stort boligprojekt med 115 boliger med to-fire rum i nybyggeri ved siden af Stjernehuset.

Bebyggelsen vil bestå af fire punkthuse. Hvert punkthus skal bestå af en høj og en lav del, henholdsvis to-tre etager og fem-seks etager.

Projektet er tegnet af Urban Power har i samarbejde med ingeniører fra Sweco. Det skal efter planen certificeres til DGNB Guld.