Projekt med 115 boliger i Ballerup sendes i høring

Wihlborgs ejer grunden, hvor der efter planen skal bygges 115 boliger, som Urban Powers har sat stregerne til. Projektet med grønne tage skal efter planen certificeres til DGNB Guld.

Klima- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune vedtog i september 2023 at sætte gang i lokalplanlægningen for et boligprojekt på Lautrupvang 3 i erhvervsområdet Lautrup.

Grunden ejes af det svenske ejendomsselskab Wihlborgs, og på adressen ligger også den tidligere kontorbygning, Stjernehuset.

– Området huser i dag flygtninge fra Ukraine i Stjernehuset, og etableringen af det kommende boligprojekt forventes ikke at have konsekvenser for kommunens nuværende lejemål til ukrainerne, sagde formand for Klima- og Miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (S), da kommunalbestyrelsen i Ballerup den 29. januar besluttede at sende lokalplanforslaget for projektet i offentlig høring.

Lokalplanforslaget skal give mulighed for, at der kan bygges op til 115 boliger med to-fire rum i nybyggeri ved siden af Stjernehuset.

Boligprojektet har et samlet etageareal på i alt omkring 10.500 kvadratmeter. Bebyggelsen består af fire punkthuse i to-seks etager med hver to bygningskroppe.

Tagfladen af de lave bygningskroppe kan udnyttes som tagterrasse, men derudover stiller lokalplanen krav om grønne tage på alle tagflader. Dog kan de grønne tage eventuelt kombineres med solceller. Der stilles ligeledes krav om, at facader skal begrønnes af hensyn til biodiversitet og klima. Projektet skal efter planen certificeres til DGNB Guld.

LÆS OGSÅ: NY BYDEL I BALLERUP MED SKRAPPE KLIMAKRAV

Wihlborgs står bag boligprojektet på Lautrupvang i Ballerup. Illustration: Urban Powers.
Wihlborgs står bag boligprojektet på Lautrupvang i Ballerup. Illustration: Urban Powers.

Urban Power har i samarbejde med ingeniører fra Sweco sat stregerne til projektet. Punkthusene udføres ifølge lokalplanforslaget med facader i varme rødlige nuancer. Det skal skabe kontrast til områdets øvrige bebyggelser, der typisk har udført med lyse facader i beton.

Boligprojektet er en reduceret udgave af et projekt med en boligbebyggelse på mellem to og otte etager med over 300 boliger. Projektet blev droppet, fordi der ikke var politisk opbakning til byggeri i op til otte etager i området. Det forudsatte i øvrigt også en nedrivning af Stjernehuset.

Lautrupgård er under omdannelse til et mere blandet erhvervs- og boligområde. Omdannelsen til blandet bydel blev politisk vedtaget med Kommuneplan 2020 samt i en visionsplan fra 2020.

I 2024 igangsættes desuden udarbejdelsen af en helhedsplan for Lautrup, som har stået i budgetaftalen for 2023, men har afventet investeringer i kapa­citeten.

To nye lokalplaner har allerede banet vejen boligbyggerierne Høje Haver og kollegie- og familieboliger ved DTU Campus.