Sønderborg Kommune vil sælge materielgård og brandstation

Sønderborg Kommune vil sælge materialegården på Skovvej og brandstationen på Vestermark i Sønderborg samt to områder i Glansager Øst.

Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning er i gang med at bygge et nyt fælles logistik- og servicecenter til 98 millioner kroner for Sønderborg Kommune. Med centret bliver en række andre kommunale ejendomme til overs. Politikerne i kommunens økonomiudvalg har derfor besluttet at sætte gang i en proces for salg af ejendommene. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om arealet og bygningerne på Skovvej i Sønderborg, der huser materielgården og en del af værestedet ”Blæksprutterne”. Område to er brandstationen med tilknyttet øvelseshus på Vestermark 10 i Sønderborg. Slutteligt er der erhvervsområdet Glansager Øst med Foldager 3, der er brandøvelsesplads, samt Østager 1, der er vinterdepot.

– Materialegården og området på Skovvej har en unik placering tæt på centrum, og det åbner for flere bynære boliger og lignende, som der er stor efterspørgsel på i Sønderborgs midtby. Salget af Brandstationen og områderne i Glansager Øst åbner op for endnu mere erhvervsudvikling omkring Sønderborg, hvilket der også er efterspørgsel på, udtaler kommunens borgmester Erik Lauritzen (S) i meddelelsen.

Inden områder sættes til salg, skal visse udfordringer dog først løses. På Skovvej i Sønderborg er en forureningsundersøgelse af arealerne i gang.

Sønderborg Kommune vil sætte materialegården på Skovvej til salg. Foto: Kortforsyningen.
Sønderborg Kommune vil sætte materialegården på Skovvej til salg. Foto: Kortforsyningen.

Brandstationen på Vestermark i Sønderborg og brandøvelsespladsen i Glansager skal undersøges for PFAS, da der er blevet brugt brandskum begge steder.

Brandøvelsespladsen i Glansager er nok det areal, der senest sættes til salg. Både på grund af forureningsoprydningen, men også fordi området midlertidigt skal bruges som opmagasinering af skrottede biler og byggematerialer. De ting står i dag på Østager 1, men flyttes så det område kan sættes til salg.

Økonomiudvalget vil på et udvalgsmøde i juni 2022 få fremlagt finansieringsoverblik og øvrige salgsvilkår.

Fakta om ejendommene

Materielgården på Skovvej

Skovvej huser Materielgården samt en del af værestedet ”Blæksprutterne”, der flytter til Kasernen. Ejendommen omfatter et areal på 33.745 kvadratmeter fordelt på to matrikler.

En forureningsundersøgelse og analyse af arealerne er i gang, da området sandsynligvis er forurenet. Når omfanget af forureningen er kendt, skal der træffes beslutning om evt. oprensning af arealerne.

Flere af bygningerne på området er bevaringsværdige bygninger. Der skal udarbejdes ny lokalplan i forbindelse med salg, lokalplanen udarbejdes i samarbejde med køber.

Forvaltningen vurderer at arealer og bygninger kan sættes til salg, når forureningsundersøgelser foreligger, de trafikale forhold er afklaret og den endelige udflytningsdato kendes.

Forventet udbud ultimo 2022. Denne dato er dog afhængig af en eventuel oprensning af grunden.

Brandstationen på Vestermark 10 i Sønderborg


Vestermark 10 i Sønderborg er adresse for brandstationen og et øvelseshus beliggende ud til omfartsvejen. Ejendommen har et areal på 10577 kvadratmener samt bygninger med et etageareal på 1.968 kvadratmeter.

Der er blevet opbevaret brandskum på brandstationen og benyttet brandskum i forbindelse med øvelser ved øvelseshuset. Arealet bør derfor undersøges for PFAS. PFAS er syntetisk fremstillede fluorstoffer.

Det forudsættes, at analyse, undersøgelse og eventuel oprensning samt rydning af areal afholdes i andet regi, og derfor ingen indvirkning har på salgsprovenu.

I forbindelse med salg skal noget af arealet tages fra for at sikre fremtidig udvidelsesmuligheder for omfartsvejen.

Forvaltningen foreslår at udbyde areal og bygninger til salg i form af offentligt udbud, så snart endelig udflytningsdato kendes, nedrivning er afsluttet, og forureningssituationen er håndteret.

Glansager Øst: Brandøvelsesplads og vinterdepot

Foldager 3


Foldager 3 er på 7.620 kvadratmeter. Området er tidligere blevet benyttet som brandøvelsesplads, og den er derfor udpeget af regionen som muligt forurenet med stoffet PFAS. Der er derfor igangsat analyse og undersøgelse af arealet.

Det forudsættes, at analyse, undersøgelse og eventuelt oprensning samt rydning af arealet afholdes i andet regi, og derfor ingen indvirkning har på salgsprovenu.

På Foldager 3 vil kommunen som en midlertidig foranstaltning opbevare materialer til renovering af gågaden samt henstillede biler, der løbende fjernes fra gadebilledet og sendes videre til skrotning. De har indtil nu stået på Østager 1. Det vil samtidig sikre, at der afsættes tilstrækkeligt tid til forureningshåndtering forud for et senere salg. Salget af Foldager 3 vil først blive gennemført, når forureningshåndteringen er afsluttet.

Østager 1

Østager 1 er blevet benyttet som vinterdepot og til henstilling af biler. Arealet er på 10.925 kvadratmeter, og der er på grunden to bygninger, som forvaltningen vurderer vil øge salgsværdien.

Flytningen af byggemateriale og skrottede biler vil frigive Østager 1 til salg.