Havnefronten i Sønderborg. Foto: Sønderborg Kommune.
Havnefronten i Sønderborg. Foto: Sønderborg Kommune.

I første kvartal 2008 boede der i alt 76.913 borgere i Sønderborg Kommune, mens der i første kvartal 2022 boede 73.711 i kommunen. I perioden er indbyggertallet i kommunen altså faldet med godt 6.200 indbyggere, viser tal fra Danmark Statistik. Kommunen har måttet sluge en nedgang i befolkningstallet hvert år siden 2008 – med undtagelse af 2016, hvor kommunen voksede med 64 indbyggere.

Ifølge kommunens egen opgørelse ser det dog ud til, at der endeligt er sat en prop i den negative befolkningsudvikling. Fem måneder i træk er der flyttet flere indbyggere til Sønderborg Kommune end der er flyttet fra kommunen, oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Fremgangen er på 158 flere indbyggere siden december 2021, og det giver håb om, at befolkningstallet i Sønderborg Kommune har stabiliseret sig, mener borgmester Erik Lauritzen (S).

– Jeg ser det som et tegn på, at vi er på rette vej i vores arbejde med bosætning og gøre det attraktivt at flytte til Sønderborg Kommune. Det tyder på, at vi bedre kommer ud med vores budskaber om, hvor mange muligheder, der findes i Sønderborg Kommune, siger han.

Sønderborg Kommune har længe kæmpet for flere uddannelser til Sønderborg, og det er lykkedes. Syddansk Universitet åbner tre nye uddannelser i efteråret 2022. Samtidig kommer der snart en maskinmester-uddannelse i Sønderborg.

En udvikling, der glæder første viceborgmester, Stephan Kleinschmidt.

– Vi vil fortsætte med at styrke uddannelses- og studiemiljøet i Sønderborg, for det er så vigtigt for området, at vi har mange uddannelsestilbud. Det sikrer, at mange unge flytter hertil for at studere, og samtidig kan vi forhåbentlig holde på nogle af vores egne unge. Uddannelserne giver os et godt grundlag for fremtidig bosætning, fordi vi har masser af relevante jobmuligheder og attraktive boliger til de unge, siger han.

Samtidig er der glæde i Byrådet over, at Bitten & Mads Clausen Fond og Sønderborg Kommune har stiftet Go To Sønderborg, der skal opgave sikre en koordineret, ensartet markedsføringsindsats af Sønderborgområdet for at tiltrække endnu flere gæster og bosættere.

Den første april 2022 var der ifølge kommunens tal 73.792 indbyggere i Sønderborg Kommune. Opgørelsen ved årsskiftet viste 73.696 indbyggere i kommunen. Kigger man bagud i opgørelsen på kommunens befolkningstal, så var plusset ved indgangen til april på 57, i marts på 6, i februar på 33 og i januar på 37. Ved indgangen til december 2021 var tallet et plus på 25 personer. Tilsammen giver det 158 flere indbyggere siden december 2021.

Befolkningsopgørelsen tæller både fødsler, dødsfald samt til- og fraflyttere. En positiv betydning for befolkningstallet har de mange tyskere, der søger mod Sønderborg Kommune. 313 borgere med tysk statsborgerret flyttede til Sønderborg Kommune i 2021. Året før var tallet på 216 borgere. Det er få ukrainere, der tæller med i opgørelsen, for det sker først, når de har fået opholdstilladelse og er visiteret til Sønderborg Kommune.